Platforma zakupowa

PKP CARGO zwiększa częstotliwość regularnych kontenerowych połączeń między portami a Warszawą

Od 14 września Grupa PKP CARGO do czterech tygodniowo zwiększa liczbę stałych połączeń kontenerowych między portami a stolicą. Są to tzw. pociągi operatorskie, kursujące według stałego rozkładu jazdy, skorelowanego z zawinięciami statków do portów. To rozwiązanie jest bardzo dobrą alternatywą dla transportu samochodowego.

Pociąg operatorski to regularne połączenie kontenerowe według ustalonego rozkładu. Połączenia realizowane przez Grupę PKP CARGO są dostosowane do zawinięć statków do portów, zgodnie z zamysłem przedłużania transportu morskiego w głąb kraju. Pociągi te kursują bez względu na poziom zapełnienia wagonów. Jeden skład może zabrać 86 TEU (kontenerów 20-stopowych).

– Pociągi operatorskie to nowoczesny produkt dający naszym klientom nie tylko wysoką jakość usług, ale także niezbędny w logistyce element regularności i powtarzalności. Pozwalają one jednocześnie świadczyć szeroki zakres usług logistycznych, wliczając w to magazynowanie kontenerów czy obsługę tzw. ostatniej mili samochodem. Takie usługi już teraz Grupa PKP CARGO świadczy – mówi Jacek Neska Członek Zarządu PKP CARGO ds. Handlowych.

Grupa PKP CARGO realizuje obecnie trzy połączenia operatorskie z polskich portów. Poza połączeniem ze stolicą, PKP CARGO wozi w ten sposób kontenery do Poznania i Gliwic, w obu przypadkach po trzy razy tygodniowo w imporcie i eksporcie.

Część zleceń Grupa PKP CARGO wykonuje w systemie „port to door”. W praktyce oznacza to połączenie transportu kolejowego z samochodowym. W ramach obsługi Grupa PKP CARGO odbiera kontener z portu, przewozi go pociągiem do terminala, a następnie przeładowuje na samochód i o wskazanej godzinie dostarcza do klienta. Analogiczne rozwiązanie jest stosowane w odwrotnym kierunku.

Jako lider przewozów intermodalnych w Polsce z 50-proc. udziałem w rynku PKP CARGO inwestuje zarówno w infrastrukturę przeładunkową, jak i tabor. W ostatnich miesiącach spółka odebrała nowoczesne platformy intermodalne do transportu kontenerów oraz ogłosiła przetarg na zakup lokomotyw wielosystemowych do obsługi połączeń transgranicznych.

PKP CARGO jest największym towarowym przewoźnikiem kolejowym w Polsce, z udziałem w rynku przekraczającym 56 proc. w ujęciu pracy przewozowej (I półrocze 2015). Oprócz przewozów towarów koleją, Grupa PKP CARGO jest również spedytorem oraz operatorem terminali i bocznic. Zajmuje się też naprawą i utrzymaniem taboru kolejowego.