Platforma zakupowa

PKP CARGO zostało laureatem „The Best Annual Report 2014”

Już po raz dziesiąty Instytut Rachunkowości i Podatków ogłosił wyniki konkursu „The Best Annual Report” na najlepszy raport roczny spółki opracowany wg standardów MSSF/MSR (międzynarodowych standardów rachunkowości). Spółka PKP CARGO otrzymała wyróżnienie w konkursie za największy progres w sprawozdaniu finansowym. To kolejne wyróżnienie dla PKP CARGO jako spółki giełdowej.

Wyniki ogłoszone zostały 15 października 2015 r. podczas Gali Finałowej „The Best Annual Report”. Kapituła konkursu wyłoniła laureatów spośród przedsiębiorstw oraz instytucji finansowych. Wyróżnienia zostały przyznane m.in. za najlepsze sprawozdanie z działalności, najlepsze zastosowanie MSSF/MSR oraz najlepszą wartość użytkową raportu rocznego.

Celem konkursu jest promowanie firm przygotowujących najlepsze z punktu widzenia informacji dla zainteresowanych stron skonsolidowane raporty roczne, sporządzone według MSSF/MSR. Przestrzeganie wymogów formalnych, zaleceń instytucji międzynarodowych oraz stosowanie dobrych praktyk w raportach rocznych przyczynia się do zwiększenia bezpieczeństwa rynku kapitałowego w Polsce.

– Cieszę się, że po zaledwie dwuletniej obecności na GPW rynek docenił nasze starania na rzecz budowania w pełni profesjonalnych relacji z inwestorami. Nagroda za jakość naszych sprawozdań finansowych dowodzi, że prowadzimy bardzo rzetelną, transparentną politykę w komunikacji z rynkiem – powiedział Łukasz Hadyś, członek zarządu ds. finansowych. – To dla nas kolejne wyróżnienie, po tym, jak w marcu PKP CARGO znalazło się na podium Rankingu „Giełdowa Spółka Roku” organizowanego przez Puls Biznesu w kategorii „Relacje Inwestorskie” – dodaje.

Konkurs adresowany jest do wszystkich spółek przygotowujących skonsolidowane raporty roczne wg MSSF/MSR. Kapituła Konkursu zweryfikowała ponad 200 raportów rocznych spółek publicznych. Najliczniej reprezentowane były podmioty notowane na WIG20 (80%), następnie WIG40 i WIG80 (na poziomie 50%). Wśród uczestników konkursu znajdują się zarówno spółki skarbu państwa oraz firmy zagraniczne.

Konkurs jest przedsięwzięciem niekomercyjnym – inicjatywą służąca środowisku i kształtowaniu dobrych praktyk w sprawozdawczości finansowej spółek publicznych. W kapitule konkursu zasiedli przedstawiciele m.in: EY, KPMG, PWC, Mazars, Misters Audytor, PKF Consult, Polskiego Instytutu Relacji Inwestorskich, IDM, Izby Gospodarczej Towarzystw Emerytalnych, Allianz, OPTI TFI, NBS Communications, Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce, Uniwersytetu Łódzkiego, Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, WSBiF w Katowicach, Dziennika Gazety Prawnej, Rzeczpospolitej oraz Parkietu.

W 2014 roku PKP CARGO zostało uhonorowane prestiżową nagrodą Byki i Niedźwiedzie w kategorii „Debiut Roku 2013” przyznawaną przez redakcję dziennika „Parkiet”. Było to wyróżnienie za sukces IPO spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Tego samego roku Spółka otrzymała również nagrodę w kategorii „Best IPO on the Warsaw Stock Exchange 2013/2014”, przyznaną podczas konferencji Warsaw Capital Market Summit 2014, której organizatorem było Ministerstwo Skarbu Państwa oraz Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie.