Platforma zakupowa

PKP CARGO zgłasza do UOKiK niewłaściwe praktyki przy przetargach na przewozy

PKP CARGO powiadomiło Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o możliwości wystąpienia zmowy przetargowej w odniesieniu do zamówień na przewozy kolejowe i obsługę bocznic. Zdaniem PKP CARGO, jej konkurenci nieuczciwie porozumiewają się, zniekształcając warunki konkurencji.

Sprawa dotyczy m.in. przetargów na przewozy węgla i obsługę bocznic kolejowych najważniejszych grup przemysłowych w Polsce w latach 2016-2017.

Oprócz PKP CARGO, oferty w przetargach na przewozy składa konsorcjum zrzeszające najbliższych konkurentów PKP CARGO. W ocenie PKP CARGO uczestnicy konsorcjum mają  potencjał do samodzielnej obsługi zadań przetargowych, w szczególności dotyczy to CTL i DB Schenker.

Występujące razem w przetargach spółki są bezpośrednimi konkurentami. Utworzenie przez nich konsorcjum wywołuje tzw. efekt zmniejszonej konkurencji – sprawia, że zamawiający otrzymuje mniej ofert,  a więc spotyka się z mniej intensywną rywalizacją cenową o zamówienie.

Zdaniem PKP CARGO takie porozumienie jest czynem nieuczciwej konkurencji. W myśl ustawy Prawo zamówień publicznych, oferta taka powinna zostać odrzucona przez zamawiającego.