Platforma zakupowa

PKP CARGO ze wsparciem dla intermodalu w Austrii

PKP CARGO S.A. jest beneficjentem programu austriackiego Federalnego Ministerstwa Ochrony Klimatu, Środowiska, Energii i Mobilności (BMK)

PKP CARGO S.A. jest beneficjentem programu austriackiego Federalnego Ministerstwa Ochrony Klimatu, Środowiska, Energii i Mobilności (BMK) dotyczącym wsparcia świadczenia usług kolejowych przewozów intermodalnych w Austrii i zawarło stosowną umowę z BMK w tym zakresie.

Szczegóły można znaleźć na stronie:

https://www.schig.com/foerderungsprogramm-sgv-plus