Platforma zakupowa

PKP CARGO z wyróżnieniem w konkursie UTK

PKP CARGO S.A. zostało wyróżnione w II edycji organizowanego przez Urząd Transportu Kolejowego konkursu „Kultura bezpieczeństwa w transporcie kolejowym”, za „propagowanie programu Psychologicznego Wsparcia Powypadkowego, zapewniającego kompleksowe wsparcie psychologiczne pracowników związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego”.

Program umożliwia zainteresowanym pracownikom PKP CARGO skorzystanie ze specjalnej telefonicznej infolinii obsługiwanej przez wyspecjalizowanych psychologów lub bezpośrednią rozmowę z psychologiem, pomoc w problemach zawodowych oraz życia codziennego, a także uczestnictwo w szkoleniach obejmujących tematyką radzenie sobie w sytuacjach stresowych.

Uczestnicy zorganizowanych w całym kraju szkoleń wykazują duże zainteresowanie działaniami proponowanymi w ramach projektu. W ankietach podkreślają zasadność organizowania tego typu szkoleń częściej i wysuwają postulaty wprowadzenia ich, jako stałego elementu pouczeń okresowych, także dla większej grupy odbiorców. Wielu przytacza swoje własne doświadczenia związane z wypadkami i porównuje je z informacjami uzyskanymi na szkoleniu. Zdecydowana większość poleciłaby projekt Psychologicznego Wsparcia Powypadkowego innym osobom oraz zachęciłoby do skorzystania z tego typu inicjatyw.

Konkurs „Kultura Bezpieczeństwa w Transporcie Kolejowym” jest organizowany od 2016 roku, jako kontynuacja podpisanej wówczas przez przedstawicieli podmiotów sektora kolejowego „Deklaracji w sprawie rozwoju kultury bezpieczeństwa w transporcie kolejowym”. „Deklarację” podpisało 170 przedsiębiorstw, organizacji, uczelni i urzędów związanych z rynkiem kolejowym. Założeniem konkursu jest wymiana doświadczeń podmiotów rynku kolejowego w zakresie promowania kultury bezpieczeństwa oraz podejmowania działań mających na celu zwiększenie bezpieczeństwa polskiego transportu kolejowego.