Platforma zakupowa

PKP CARGO z powodzeniem pomogło przy ŚDM

PKP CARGO w pełni wykonało zadania związane z obsługą ruchu pasażerskiego podczas Światowych Dni Młodzieży. Prawie 60 lokomotyw z drużynami trakcyjnymi największy w Polsce przewoźnik towarowy skierował do osłony sieci kolejowej i prowadzenia pociągów z pielgrzymami.

Obsługę dodatkowych pociągów PKP Intercity i Przewozów Regionalnych z uczestnikami Światowych Dni Młodzieży PKP CARGO wykonało zgodnie z planem, kierując do tych zadań 11 lokomotyw elektrycznych. Natomiast do osłony sieci kolejowej desygnowano 46 lokomotyw, w tym 37 lokomotyw spalinowych i dziewięć elektrycznych. Lokomotywy te były wykorzystywane m.in. do wykonywania jazd patrolowych w celu wykrycia ewentualnych przypadków obniżenia lub opadnięcia sieci trakcyjnej, usypów na torach lub innych przeszkód na szlakach kolejowych. Incydentalnie lokomotywy były również używane do ściągania uszkodzonych pociągów, które nie były w stanie samodzielnie kontynuować jazdy, doprowadzając je do stacji końcowych.

– W pełni wywiązaliśmy się z nałożonych na nas zadań podczas Światowych Dni Młodzieży. Mamy satysfakcję, że potencjał taborowy PKP CARGO został wykorzystany do obsługi tak prestiżowego wydarzenia – mówi Jarosław Klasa, Członek Zarządu PKP CARGO ds. Operacyjnych.