Platforma zakupowa

PKP CARGO z dużym kontraktem na przewozy węgla dla Grupy Enea

PKP CARGO zawarło kolejną ważną umowę na przewozy węgla dla Enei Wytwarzanie. Największy polski przewoźnik złożył najkorzystniejszą ofertę w przetargu na transport tego paliwa z Lubelskiego Węgla „Bogdanka” do Elektrowni Kozienice. W ramach nowego kontraktu PKP CARGO w okresie 14 miesięcy przetransportuje 5,3 mln ton węgla.

Nowa umowa jest kontynuacją wieloletniej współpracy PKP CARGO z Eneą Wytwarzanie. Największy polski operator już realizował i aktualnie wykonuje przewozy węgla dla Grupy Enea do Elektrowni Kozienice, zarówno z Lubelskiego Węgla „Bogdanka”, jak też z kilku kopalń śląskich.

– Mamy satysfakcję, że nasza kolejna oferta złożona na przewozy węgla dla Grupy Enea okazała się najkorzystniejsza, tym bardziej, że przetarg był dość nietypowy, gdyż zakładał realizację przewozów w warunkach zamknięć części modernizowanych przez PKP PLK linii kolejowych obejmujących relację Jaszczów – Świerże Górne. W ofercie uwzględnione więc zostały także dodatkowe koszty przewoźnika wynikające z konieczności dokonywania objazdów – powiedział Grzegorz Fingas, członek Zarządu PKP CARGO ds. handlowych.

 – Kontynuacja współpracy z Eneą potwierdza jakość naszych usług i rynkowe doświadczenie, a także fakt, że nasi partnerzy z branży  energetycznej mogą zawsze na nas liczyć. PKP CARGO sprawdza się jako niezawodny od lat partner w zapewnieniu ciągłości dostaw paliwa do Elektrowni Kozienice – podkreślił Maciej Libiszewski, prezes Zarządu PKP CARGO.

Umowę ze strony Grupy Enea podpisali przedstawiciele Enei Trading, spółki odpowiedzialnej w Grupie między innymi za zapewnianie ciągłości dostaw paliw, usług logistycznych oraz przeprowadzanie postępowań na dostawy paliw i świadczeń logistycznych dla aktywów wytwórczych Grupy Enea.

– Jesteśmy zadowoleni z wyniku przetargu i podpisania umowy z PKP CARGO. Ze względu na modernizację standardowej trasy kolejowej prowadzącej z LW Bogdanka, droga dostarczania paliwa węglowego do Elektrowni Kozienice uległa zmianie. PKP CARGO zaproponowało najlepsze rozwiązanie, które pozwala nam optymalizować koszty związane z transportem paliwa przy jednoczesnym zachowaniu wysokiego standardu usług i ciągłości dostaw – powiedział Dawid Klimczak, prezes Enei Trading.

Przewozy węgla w ramach wygranego przez PKP CARGO kontraktu będą się odbywały nową dłuższą trasą po linii nr 30. Transporty będą realizowane w zwartych składach o masie min. 2 300 ton netto, w wagonach węglarkach budowy normalnej.

W trakcie realizacji są jeszcze dwa kontrakty zawarte w 2016 roku przez PKP CARGO z Eneą Wytwarzanie. Jeden na przewozy węgla z Lubelskiego Węgla „Bogdanka” do Elektrowni Kozienice. Drugi – na przewozy węgla do tej elektrowni ze śląskich kopalń.