Platforma zakupowa

PKP CARGO wprowadza Lean Management we wszystkich warsztatach napraw taboru

Po zakończeniu projektu pilotażowego testującego Lean Management – sposób zarządzania produkcją stosowany m.in. przez Toyotę – zarząd PKP CARGO podjął decyzję o wprowadzeniu tego rozwiązania we wszystkich warsztatach napraw taboru należących do Grupy. Lean Management przyśpiesza produkcję i podnosi standard pracy. Dzięki temu rozwiązaniu PKP CARGO zaoszczędzi kilka milionów złotych miesięcznie na zmniejszeniu liczby napraw wykonywanych w warsztatach zewnętrznych.

Przeprowadzony w pierwszej połowie 2014 roku, w czterech lokalizacjach Grupy PKP CARGO, projekt pilotażowy podnoszenia efektywności utrzymania taboru przyniósł pozytywne efekty. Na podstawie pilotażu podjęto decyzję o wdrożeniu metody Lean Management we wszystkich warsztatach taborowych firmy. Zajmuje się tym specjalna, nowo utworzona komórka organizacyjna PKP CARGO. Zespół ten od czerwca do września przeprowadził 22 warsztaty projektowe w 20 lokalizacjach PKP CARGO i PKP CARGOTABOR, spółki bezpośrednio odpowiedzialnej za utrzymanie taboru.

W efekcie od lipca do października 2014 roku Grupa PKP CARGO osiągnęła poprawę wydajności napraw bieżących wagonów o ponad 10 proc. oraz poprawę wydajności napraw okresowych wagonów o ponad 5 proc. w porównaniu do lipca 2014 roku. Dzięki temu zredukowano wartość zrealizowanych napraw w warsztatach zewnętrznych o prawie 15 mln złotych.

– W trakcie warsztatów członkowie zespołu wdrażającego Lean Management spotkali wielu zaangażowanych pracowników, co potwierdza, jak bardzo zależy im na implementacji tej inicjatywy. Ten entuzjazm bardzo mnie cieszy. Nowe rozwiązania realnie wpływają na ludzi i ich codzienną pracę. Już teraz możemy zaobserwować pozytywne efekty – polepsza się organizacja pracy, wzrasta liczba naprawionego taboru, co pozwala nam dążyć do wyznaczonego celu – by warsztaty utrzymania taboru w PKP CARGO były nowoczesnymi przedsiębiorstwami, wyznaczającymi standardy jakości i z powodzeniem konkurującymi na rynku – mówi Wojciech Derda, członek zarządu PKP CARGO ds. operacyjnych.

 

Metodologia wdrażania Lean Management

Podczas warsztatów projektowych zespół wdrażający Lean Management szkoli część pracowników zakładu oraz lokalne kierownictwo. Następnie diagnozowane są główne problemy zmniejszające wydajność napraw. Cały proces zostaje wnikliwie przenalizowany, od chwili wyłączenia taboru z eksploatacji do momentu jego powrotu do pracy. W trakcie analizy uczestnicy szukają „wąskich gardeł”. Są nimi etapy, na których naprawa niepotrzebnie zwalnia. Może to być np. zbyt mała liczba pracowników odpowiadająca za poszczególne czynności lub brak podziału na prace przygotowawcze oraz główne czynności. Te pierwsze mogą zostać wykonane przez mniej doświadczonego pomocnika, podczas gdy reszta musi zostać wykonana przez specjalistów. Inne „wąskie gardła” powstają np. wskutek złego rozmieszczenia stanowisk roboczych, maszyn i urządzeń lub wysokiego poziomu awaryjności maszyn i urządzeń. Eliminowane są też nieefektywne działania, takie jak niepotrzebne czynności, transport wynikający ze złego rozmieszczenia stanowisk, wykonywanie poprawek, oczekiwanie na dostawy materiałów, a także zbędne zapasy.

Program jest wdrażany na zasadzie podejmowania nowych inicjatyw – pracownicy zostają zobowiązani do wykonywania konkretnych czynności, które poprawiają wydajność całego procesu. Dotychczas w ramach projektu utworzono listę ponad 800 takich inicjatyw, z których 75 proc. zostało już wdrożonych. Kluczowy dla powodzenia całego projektu jest aktywny udział pracowników, dlatego kładzie się na niego szczególny nacisk. Po zakończeniu warsztatów projektowych zespół odpowiedzialny za wdrożenie Lean Management nadal koordynuje proces zarządzania zmianą. Na bieżąco monitorowana jest realizacja zadań oraz efekty wprowadzonych zmian.

Metoda Lean Management

Lean Management polega na odnajdywaniu i usuwaniu nieefektywnych działań w procesie produkcji lub świadczenia usługi, przy jednoczesnym utrzymaniu wysokiej jakości. Stosując tę metodę, dąży się do uzyskania m.in. minimalizacji kosztów produkcji i stanu zapasów, wysokiej produktywności pracy, sprawnej organizacji zarządzania oraz wysokiej jakości produkcji bez konieczności posiadania dużej liczby pracowników kontrolujących jakość. Efektem stosowania tej metody jest też poprawa warunków pracy dla pracowników poprzez lepszą organizację miejsca pracy.

W ramach realizacji projektu w PKP CARGO wdrażane są m.in.: planowanie dobowe, zarządzanie na podstawie listy zadań oraz tablice prezentujące poziom wykonania planu. Firma wprowadza również tzw. visual management. Metoda ta polega na rozwieszaniu w warsztatach zdjęć przedstawiających najczęściej popełniane błędy. Celem jest unikanie tych błędów w przyszłości oraz zwrócenie uwagi na porządek w halach napraw. Jak pokazują badania, stosowanie tych rozwiązań może znacząco zwiększyć wydajność pracy.

 

Samodzielny serwis taboru w PKP CARGO

PKP CARGO posiada łączenie ponad 1,2 tysiąca czynnych lokomotyw i ponad 60 tysięcy wagonów. Duża część napraw taboru jest wykonywana przez zakłady należące do firmy, w tym PKP CARGOTABOR, jedną z największych spółek taborowych na świecie. Firma ta zatrudnia ponad trzy tysiące osób i specjalizuje się w naprawie wagonów, lokomotyw, zestawów kołowych oraz w ogólnym serwisie taboru.

W 2013 roku PKP CARGO wydało na utrzymanie taboru ponad 450 mln złotych. Serwis taboru obejmował naprawy okresowe oraz pozostałe naprawy lokomotyw i wagonów. W związku z dużą skalą działalności PKP CARGO, nawet niewielka poprawa wydajności przekłada się na istotne oszczędności dla firmy.