Platforma zakupowa

PKP CARGO wozi więcej ładunków

W maju odnotowaliśmy wzrost przewozów świadczonych przez Grupę PKP CARGO. Nasze pociągi przewiozły w tym okresie 9,2 mln ton towarów, czyli o 2,2 proc. więcej niż w kwietniu 2018 roku, natomiast praca przewozowa wyniosła 2,4 mld tkm i była o 2,8 proc. wyższa niż w poprzednim miesiącu.

W porównaniu do kwietnia 2018 roku, w maju br. wzrosły przewozy m.in. węgla kamiennego, rud, kamienia, intermodalne i z grupy „pozostałe ładunki”. Natomiast w porównaniu do wyników z maja 2017 roku, w analogicznym okresie 2018 roku Grupa PKP CARGO zwiększyła przewozy m.in. kamienia i transportów intermodalnych.

Większe przewozy kamienia wynikają m.in. z rosnącego zapotrzebowaniu odbiorców na kruszywa, co związane jest z budową nowych odcinków dróg i modernizacją linii kolejowych. Transporty PKP CARGO w segmencie kruszyw wzrosły w maju br. o 6 proc. w porównaniu do maja 2017 roku i aż o 48 proc. w odniesieniu do maja 2016 roku. Natomiast w okresie styczeń – maj ten wzrost wyniósł odpowiednio: 50 proc. (w stosunku do 2017 roku) i 98 proc. (wobec 2016 r.)

Na wzrost przewozów intermodalnych wpłynęła m.in. intensyfikacja transportów z/do portów morskich oraz z/do Chin w ramach Nowego Jedwabnego Szlaku, a także zwiększone przewozy samochodów od producenta zza południowej granicy. Przewozy intermodalne PKP Cargo w ujęciu masy w maju 2018 roku były większe o 14,7 proc. w stosunku do danych sprzed roku i 20,2 proc. większe niż w maju 2016 roku. Bardzo dobrze nasze rezultaty w tym segmencie wyglądają w odniesieniu do okresu styczeń – maj. Intermodal wzrósł w tym roku o 13 proc. wobec wyników z 2017 roku i o 46 proc. w stosunku do danych za styczeń – maj 2016 roku.

Jeśli natomiast weźmiemy pod uwagę globalne przewozy PKP CARGO w okresie pięciu miesięcy 2018 roku, to okazuje się, że Grupa przewiozła niemal 45 mln ton ładunków – to o 5,8 proc. więcej niż w analogicznym okresie 2017 roku i o 20,7 proc. więcej w porównaniu z tym samym czasem 2016 roku. Z kolei praca przewozowa Grupy w ciągu pierwszych pięciu miesięcy br. przekroczyła 11,7 mld tkm i była o 5,1 proc. wyższa niż w okresie styczeń – maj 2017 roku, zaś w porównaniu do 2016 roku wzrosła o 16,4 proc. – Wyniki osiągnięte przez naszą spółkę dowodzą konsekwentnej realizacji strategii rozwoju PKP CARGO, która polega na podnoszeniu konkurencyjności i zwiększaniu udziałów w rynku – komentuje Czesław Warsewicz, prezes PKP CARGO S.A.