Platforma zakupowa

PKP CARGO w dwóch procesach akwizycyjnych

PKP CARGO podpisało list intencyjny w sprawie potencjalnego nabycia stu procent udziałów w spółce CTL Logistics. CTL jest perspektywiczną spółką posiadającą stabilny udział w polskim i niemieckim rynku kolejowych przewozów towarowych. Na podstawie listu intencyjnego strony porozumienia mogą przystąpić do negocjacji w sprawie uzgodnienia warunków potencjalnej transakcji. W tym samym czasie spółka poinformowała w komunikacie do inwestorów o porozumieniu w sprawie potencjalnego nabycia jednego z największych prywatnych towarowych przewoźników kolejowych w Europie – czeskiego AWT.

W przypadku CTL Logistics PKP CARGO podpisała list intencyjny ze spółką European Rail Freight II S.à r.l, większościowym udziałowcem spółki. Jednocześnie do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów trafił wniosek PKP CARGO o wyrażenie zgody na przejęcie kontroli nad CTL.

Natomiast w przypadku AWT PKP CARGO podpisało porozumienie umożliwiające dokładne badanie stanu spółki AWT, co potrwa 10 tygodni. PKP CARGO otrzymało wyłączność na negocjowanie warunków potencjalnej transakcji.

Krótko o CTL

Grupa CTL to międzynarodowe przedsiębiorstwo oferujące kompleksową obsługę logistyczną w zakresie transportu kolejowego i samochodowego towarów, spedycji, obsługi bocznic kolejowych, utrzymania taboru kolejowego, budowy i serwisu infrastruktury kolejowej, usług przeładunkowych, doradztwa celnego oraz zaopatrzenia w surowce. Grupa działa na terenie Europy Wschodniej i Zachodniej.

CTL jest uniwersalnym operatorem logistycznym, którego trzonem działalności jest transport kolejowy, jak również integracja elementów pozwalających realizować proces logistyczny dla klientów. Grupa ma do dyspozycji blisko 200 lokomotyw oraz ponad 4,8 tys. wagonów. Posiada też własne warsztaty naprawy taboru. CTL zatrudnia ponad 1,8 tys. pracowników. Dysponuje siecią 29 bocznic kolejowych na terenie Polski oraz posiada strategicznie położone terminale i bocznice przeładunkowe na wschodzie kraju. W 2013 roku Grupa CTL przewiozła 12,6 mln ton towarów i zrealizowała pracę przewozową na poziomie 4 268,2 mln tkm brutto, wypracowując 726,6 mln zł przychodów ze sprzedaży.

Krótko o AWT

Grupa AWT jest jednym z największych prywatnych przedsiębiorstw usługowych w branży towarowego transportu kolejowego w Europie, z około 8-procentowym udziałem w rynku towarowych przewozów kolejowych w Republice Czeskiej pod względem pracy przewozowej zrealizowanej w 2013 roku. Ponadto Grupa AWT świadczy swoje usługi na Słowacji, w Słowenii, na Węgrzech, w Polsce, Niemczech, Rumunii, Bułgarii i Chorwacji. W 2013 roku Grupa AWT przewiozła 12 mln ton towarów i zrealizowała pracę przewozową na poziomie 2 719 mln tkm brutto, wypracowując 282 mln euro przychodów ze sprzedaży.

Zatrudniając około 2 tys. pracowników, Grupa AWT świadczy kompleksowe usługi przede wszystkim dla dużych zakładów przemysłowych w Europie Środkowej i Wschodniej. Grupa AWT specjalizuje się w przewozach towarów ciężkich i masowych, w tym węgla, stali oraz części samochodowych.

Grupa AWT zarządza taborem kolejowym obejmującym około 160 lokomotyw i 5,1 tys. wagonów. W Republice Czeskiej Grupa AWT posiada stale rozwijający się otwarty terminal transportu intermodalnego Ostrava-Paskov oraz obsługuje około 60 bocznic kolejowych, świadcząc usługi dla największych zakładów przemysłowych w Republice Czeskiej.