Platforma zakupowa

PKP CARGO w debacie o inwestycjach zagranicznych polskich firm

„Liderzy ekspansji zagranicznej - atrakcyjne kierunki inwestycji, sposoby budowy pozycji na rynkach zagranicznych” to temat debaty zorganizowanej 2 kwietnia przez Krajową Izbę Gospodarczą. W spotkaniu uczestniczyli: Marek Kłoczko - Dyrektor Generalny Krajowej Izby Gospodarczej, Andrzej Dycha - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki, Rafał Baniak - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa Bożena Lublińska-Kasprzak - Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Cezary Miksa - Dyrektor Zarządzający Obszaru Komunikacji Korporacyjnej Asseco Poland oraz Łukasz Hadyś - Członek Zarządu ds. Finansowych PKP CARGO. Debatę poprowadził Agaton Koziński – redaktor dziennika Polska The Times.

Polskie firmy coraz śmielej radzą sobie na zagranicznych rynkach. Według danych NBP, pod koniec 2013 roku stan aktywów polskich podmiotów z tytułu zagranicznych inwestycji bezpośrednich wynosił 50,7 mld euro. Potwierdził to Andrzej Dycha, wiceminister gospodarki, który przekonywał, że polscy przedsiębiorcy coraz lepiej radzą sobie na rynkach zagranicznych, szczególnie Unii Europejskiej. Zwiększa się także zainteresowanie rynkami Dalekiego Wschodu i Azji.

Jedną z bardziej aktywnych polskich firm jest największy towarowy przewoźnik kolejowy PKP CARGO. – Jesteśmy drugim towarowym przewoźnikiem kolejowym w UE, ale mamy znacznie większe ambicje. Dużą szansą dla nas jest obsługa przewozów w trójkącie trzech mórz – Bałtyckiego, Adriatyckiego i Północnego, poszerzona o usługi około-logistyczne. To nasz kierunek rozwoju, chcemy zmienić się w europejskiego operatora logistycznego. Oczywiście, żeby zrealizować te cele potrzebujemy przede wszystkim stabilności w zakresie kosztu dostępu do infrastruktury, zarówno w Polsce, jak i zagranicą, a także stabilności legislacyjnej i tu widzimy duże pole do współpracy – powiedział Łukasz Hadyś, członek zarządu PKP Cargo ds. finansowych.

Obecnie PKP CARGO czeka na zgodę urzędów antymonopolowych na przejęcie czeskiego przewoźnika AWT – jednego z największych prywatnych przewoźników w Europie. Umowa kupna opiewająca na ponad 100 mln euro została podpisana w grudniu 2014 roku. Jest to jedna z największych transakcji kupna firmy zagranicznej przez firmę polską i pierwsza zagraniczna akwizycja w historii Grupy PKP.