Platforma zakupowa

PKP CARGO umacnia bałtycki brzeg

Od początku września wagonami największego w kraju kolejowego przewoźnika towarowego przetransportowano ponad 150 tys. ton kamienia hydrotechnicznego na umocnienie brzegów morskich. Od września PKP CARGO rozpoczęło realizacje dostaw na kolejną inwestycję w okolicach Ustki i Łeby. Prace są prowadzone na odcinku ponad czterech kilometrów i są współfinansowane przez UE.

Rynek przewozów kamienia hydrotechnicznego może się okazać bardzo perspektywiczny dla PKP CARGO, nie tylko ze względu na prace prowadzone na wybrzeżu, ale i inne inwestycje hydrotechniczne. Jest też jednocześnie wymagającym biznesem – trudność w obsłudze tych zleceń wynika z krótkiego okresu, w którym realizacja prac jest możliwa, zwłaszcza nad Bałtykiem. Wyzwaniem jest też dostępność odpowiedniego taboru, gdyż w grę wchodzi transport kilkutonowych głazów, a także dostępność odpowiedniej ilości surowca. Ten odpowiedniej jakości występuje tylko na Dolnym Śląsku.

– Dywersyfikacja portfela zamówień na towarowe przewozy kolejowe i ich równomierne rozłożenie w czasie jest kluczem do budowania silnej pozycji naszej grupy – mówi Jacek Neska, członek zarządu PKP CARGO ds. handlowych. – Taka polityka przynosi zamierzone efekty – dodaje.

Według obecnie obowiązującego stanu prawnego organy administracji morskiej mają utrzymać linię brzegową z 2000 roku, tymczasem według informacji, jakie możemy znaleźć na stronie Najwyższej Izby Kontroli, Bałtyk zabiera corocznie 50 ha lądu o wartości 500 mln zł. Erozji systematycznie ulega całe wybrzeże, a ponad połowa intensywnie – w niektórych miejscach ziemia cofa się o ponad metr w ciągu roku.

Umocnienie brzegów Pobrzeża Koszalińskiego ma zabezpieczyć plaże i wydmy przed erozją. Jest to kolejny taki projekt realizowany przez Urząd Morski w Słupsku przy wsparciu unijnych funduszy.

W latach 2010-2012 instytucja ta przeprowadziła odbudowę 3,3 km plaży w Kołobrzegu (woj. zachodniopomorskie), w tym roku z kolei zakończono umacnianie 8 km brzegu na wschód od portu w Darłowie (woj. zachodniopomorskie). Trwa wspomniana odbudowa 4,5 km brzegu na Centralnym Poligonie Sił Powietrznych Ustka – Wicko Morskie (woj. pomorskie i zachodniopomorskie) i właśnie ruszyło umacnianie 4,5 km brzegu w Łebie, Rowach i Ustce (woj. pomorskie).

Urząd Transportu Kolejowego podał, że w okresie pierwszych 8 miesięcy 2014 roku Grupa PKP CARGO miała 47,73 proc. udziału w rynku pod względem przewiezionej masy, notując wzrost o 0,25 p.p. w porównaniu do poprzedniego okresu oraz wzrost o 0,64 p.p. w porównaniu do wyniku po I półroczu br.