Platforma zakupowa

PKP CARGO trzeci raz „Transparentną Spółką Roku”

PKP CARGO po raz trzeci z rzędu zdobyło tytuł „Transparentnej Spółki Roku”, wyróżnienie przyznawane za wysoką jakość komunikowania z rynkiem oraz wypełnianie obowiązków informacyjnych i sprawozdawczych

Celem rankingu „Transparentna spółka roku 2018” jest wyłonienie najbardziej przejrzystych spółek z trzech głównych indeksów (WIG2O, mWIG40 i sWIG80) na podstawie badania ankietowego, obejmującego takie obszary, jak sprawozdawczość finansowa i raportowanie, relacje inwestorskie oraz zasady ładu korporacyjnego. Organizatorami rankingu są redakcja „Parkietu” oraz Instytut Rachunkowości i Podatków. Patronem honorowym jest Giełda Papierów Wartościowych, a partnerem merytorycznym Kancelaria Prof. Wierzbowski i Partnerzy.

– Otrzymane wyróżnienie „Transparentnej Spółki Roku” stanowi dla nas bardzo ważny dowód na to, że nasz priorytet budowy zaufania wśród akcjonariuszy znajduje odzwierciedlenie w postrzeganiu przez rynek – powiedział Andrzej Banucha, zastępca dyrektora Biura Rozwoju, Relacji Inwestorskich i Marketingu PKP CARGO S.A., który odebrał wyróżnienie. – Konsekwentne stosowanie najlepszych praktyk i rozwiązań w zakresie komunikacji z rynkiem kapitałowym postrzegamy jako czynnik niezbędny dla budowy wartości dla akcjonariuszy, co jak wierzymy, obok świetnych wyników finansowych uzyskiwanych przez Grupę PKP CARGO, będzie stanowiło najlepsze uzasadnienie dla podjętych decyzji inwestycyjnych – dodał Andrzej Banucha.