Platforma zakupowa

PKP CARGO skutecznie walczy z kradzieżami

Dzięki działaniom nowo powołanej w PKP CARGO komórki odpowiedzialnej za bezpieczeństwo przewozów, w 2014 roku wartość towarów skradzionych z wagonów PKP CARGO zmniejszyła się o blisko 3,5 mln zł w porównaniu do 2013 roku, czyli o 32 proc. Ale straty PKP CARGO z tytułu kradzieży nie ograniczają się do równowartości kradzionych towarów. Przewoźnik ponosi również koszty związane z zatrzymaniem pociągów i naprawami taboru uszkodzonego przez złodziei. Kradzieże zagrażają też pracownikom PKP CARGO.

W 2014 roku największy polski przewoźnik powołał specjalną komórkę – Zespół ds. Operacyjnych, funkcjonujący w strukturze Biura Bezpieczeństwa i Audytu. Pracuje on nad zmniejszaniem liczby kradzieży i podnoszeniem poziomu bezpieczeństwa na torach. Najczęściej kradzionymi towarami są węgiel, złom oraz towary wysoko przetworzone, np. sprzęt elektroniczny i części samochodowe. Po 12 miesiącach widać efekty – w porównaniu do 2013 roku łączna wartość skradzionego złomu spadła o ponad 40 proc., węgla o jedną trzecią, a towarów wysoko przetworzonych o jedną czwartą.

– Możemy mówić o dużym sukcesie – mówi Maciej Borecki, Dyrektor Biura Bezpieczeństwa i Audytu PKP CARGO. – Z kradzieżami na torach mierzymy się od wielu lat, a straty ponoszone z tego tytułu liczymy w milionach złotych. Walka ze złodziejami jest bardzo trudnym zadaniem. Aby ograniczyć skalę tych przestępstw, podjęliśmy decyzję o zintensyfikowaniu działań prewencyjnych i wykorzystaniu nowoczesnych technologii. Po roku ograniczyliśmy kradzieże o jedną trzecią i oczekujemy dalszej poprawy bezpieczeństwa naszych transportów – dodaje Maciej Borecki.

W ramach prowadzonych działań PKP CARGO kładzie największy nacisk na zapobieganie. Działania są prowadzone wspólnie ze Strażą Ochrony Kolei oraz policją, w których gestii leży ściganie sprawców kradzieży. Do ochrony swoich pociągów największy polski przewoźnik sięga po nowinki techniczne, testując m.in. drony. Urządzenia te mają zamontowane kamery, umożliwiające obserwowanie złodziei z dużej wysokości. Drony sprawnie funkcjonują niezależnie od pory dnia i warunków atmosferycznych, ponieważ mogą być wyposażone np. w kamery termowizyjne. To znacznie ułatwia pracę służbom odpowiedzialnym za bezpieczeństwo na torach.

Najwięcej kradzieży na Śląsku

Działalność Zespołu ds. Operacyjnych koncentruje się na Śląsku, gdzie skala kradzieży jest największa. Najczęściej kradzionym towarem jest węgiel – w ubiegłym roku ponad 60 proc. wartości skradzionych towarów przypadało na to paliwo. Dlatego działania PKP CARGO koncentrują się właśnie na ochronie transportów węgla. Członkowie Zespołu na bieżąco otrzymują informacje o tym, z których kopalni i według jakiego rozkładu wyruszają pociągi. Dzięki temu mogą razem z funkcjonariuszami SOK monitorować sytuację w miejscach, gdzie ryzyko kradzieży jest najwyższe.

Węgiel jest kradziony z wagonów poprzez tzw. usypy. Złodzieje otwierają węglarki w trakcie jazdy lub po uprzednim zatrzymaniu pociągu. Liczba tego typu przestępstw zwiększa się w okresie jesienno-zimowym. W podobny sposób złodzieje kradną z wagonów złom. Zdarzają się także kradzieże elementów samochodów przewożonych koleją oraz włamania do kontenerów, w których przewożone są np. części samochodowe, sprzęt elektroniczny i inne wysoko przetworzone towary.