Platforma zakupowa

PKP CARGO S.A. złożyło najlepsze oferty w przetargu na transport węgla z LW Bogdanka

Zarząd spółki PKP CARGO S.A. informuje, że złożył najlepsze oferty w postępowaniu organizowanym przez ENEA Trading Sp. z o.o. na wykonanie usługi przewozu transportem kolejowym węgla energetycznego z Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. dla Enea Wytwarzanie.

Podczas aukcji elektronicznej, dotyczącej trzech zadań opiewających na łączny wolumen 9 mln ton, PKP CARGO S.A. złożyło najlepsze oferty w każdym z zadań. Łączna wartość ofert Spółki brutto to 138 397 000 PLN. O otrzymaniu oficjalnej informacji nt. wyboru ww. ofert jako najkorzystniejszych Spółka poinformuje odrębnym raportem bieżącym. Z uwagi na fakt, że cena stanowi kluczowe kryterium wyboru oferty w przetargu, Zarząd PKP CARGO S.A. uznaje, że wybór oferty Spółki i podpisanie umowy jest wysoce prawdopodobne.