Platforma zakupowa

PKP CARGO S.A. podpisało dwie umowy z PGNiG TERMIKA S.A.

Spółka PKP CARGO S.A. w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego podpisała z PGNiG TERMIKA S.A. z siedzibą w Warszawie dwie umowy: „Przewozu węgla transportem kolejowym do zakładów PGNIG TERMIKA S.A.” i „Przewozu węgla transportem kolejowym do zakładów PGNiG TERMIKA S.A. i usługi transportu kolejowego na bocznicy EC Pruszków – PGNiG TERMIKA S.A.”.

Na podstawie zawartych umów PKP CARGO S.A. przewiezie w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. ok 1,97 mln ton węgla energetycznego. Przewozy węgla realizowane będą do Zakładów PGNiG TERMIKA S.A. tj.: EC Siekierki, EC Żerań, C Kawęczyn i do EC Pruszków wraz z obsługą bocznicy. Przewozy realizowane będą w zwartych składach w wagonach węglarkach budowy normalnej Ea oraz w wagonach węglarkach budowy specjalnej Fa.

PKP CARGO S.A. od lat wykonuje przewozy węgla energetycznego na rzecz PGNiG TERMIKA S.A.