Platforma zakupowa

PKP CARGO S.A. opublikowało oficjalny raport na temat wyników Grupy PKP CARGO osiągniętych w 2021 roku.

Z raportu wynika, że przychody Grupy PKP CARGO wyniosły w poprzednim roku 4 mld 226,5 mln zł - to wzrost o 5% w porównaniu do 2020 roku, gdy przychody sięgnęły kwoty 4,08 mld zł. EBIDTA w 2021 roku wyniosła 513,2 mln zł. Natomiast wynik EBIT był ujemny w wysokości 208,8 mln zł. Jednocześnie przychody jednostkowe spadły o 3,3% rok do roku, ale koszty jednostkowe obniżyły się bardziej, bo o 5,2%.

Znaczący był wzrost masy przetransportowanych ładunków i pracy przewozowej. Pociągi Grupy PKP CARGO przewiozły bowiem 101,6 mln ton towarów, to o 8 mln ton więcej niż rok wcześniej, wykonując na poziomie około 25,6 mld tkm, czyli o 2 mld tkm więcej niż w 2020 roku. W strukturze ładunków Grupy PKP CARGO największą część stanowił rok temu węgiel kamienny (46,2 mln t), druga pozycja to kruszywa i materiały budowalne (19,8 mln t), a potem przewozy intermodalne (10 mln t), metale i rudy (7,1 mln t), zaś pozostałe towary to razem 18,5 mln t.

Zarząd PKP CARGO S.A. argumentuje w liście zamieszczonym w raporcie, że „Rok 2021 stał pod znakiem odbudowy rynku kolejowego po wprowadzanych w związku z epidemią COVID-19 ograniczeniach w roku 2020. Charakteryzował  się  zarówno  wzrostem  gospodarczym, wysoką  dynamiką  produkcji  przemysłowej  przyczyniającą  się  do  wzrostu koniunktury w segmencie transportu  kolejowego, jak  i wysokim, nie tyko inflacyjnym, wzrostem istotnej części  kosztów ponoszonych przez spółki Grupy PKP CARGO”.

Odnotowany  w  2021  roku  wzrost  masy  przewiezionych  towarów  oraz  wzrost  udziałów  rynkowych Grupy  PKP  CARGO  stanowi  dobrą  podstawę  do  intensyfikacji  wysiłków  zmierzających  do  poprawy efektywności  ekonomicznej  podmiotów  Grupy  PKP  CARGO  w  kolejnych  latach.  Należy  jednak uwzględniać  fakt,  że  europejska  gospodarka  w  rok  2022  wchodzi  zdestabilizowana  poważnymi skutkami  globalnych sankcji  gospodarczych, nałożonych  na Federację  Rosyjską  w  związku  z  agresją zbrojną na Ukrainę.

Zarząd zwraca też uwagę, że wzrost masy ładunków oraz wzrost udziałów rynkowych Grupy PKP CARGO „stanowi dobrą podstawę do intensyfikacji wysiłków zmierzających do poprawy efektywności ekonomicznej podmiotów Grupy PKP CARGO w kolejnych latach”. Ale trzeba mieć jednocześnie na uwadze fakt, że gospodarka w Europie wchodzi w 2022 rok „zdestabilizowana poważnymi skutkami globalnych sankcji gospodarczych, nałożonych na Federację Rosyjską w związku z agresją zbrojną na Ukrainę”.

„Dla Grupy PKP CARGO będzie to kolejny rok, w którym będziemy stawiali czoła wyzwaniom rynkowym oraz oczekiwaniom naszych klientów w kraju i za granicą” – piszą: p.o. prezesa Władysław Szczepkowski, członek zarządu ds. operacyjnych Marek Olkiewicz i członek zarządu – przedstawiciel pracowników Zenon Kozendra.