Platforma zakupowa

PKP CARGO S.A. odebrało kolejne wagony do przewozu kontenerów

21 wagonów do przewozu kontenerów odebrała w zeszłym tygodniu Spółka PKP CARGO. To kolejne platformy pozyskane w ramach umowy podpisanej ze słowacką firmą Tatravagónka na dostawę łącznie 936 wagonów do przewozów intermodalnych.

W sumie od początku realizacji projektu zasób platform kontenerowych 80-stopowych serii Sggrs PKP CARGO powiększył się o 197 wagonów. Do końca br. Spółka odbierze łącznie 300 wagonów serii Sggrs i 100 Sgmmns. W ramach podpisanej w marcu 2019 r. umowy z firmą Tatravagónka PKP CARGO zamówiło łącznie 936 wagonów do przewozów intermodalnych w trzech różnych konstrukcjach i długościach ładunkowych z terminem realizacji do 31 grudnia 2022 r. Dzięki zakupom nowoczesnego taboru znacznie wzrosną możliwości operacyjne Grupy na rynku intermodalnym. Ma to istotne znaczenie w realizacji strategii Grupy PKP CARGO, której istotnym elementem jest rozwój przewozów intermodalnych. Ten proces już widać w strukturze przewozów Grupy PKP CARGO, gdzie intermodal stanowi ponad 15 proc. pracy przewozowej, czyli ponad dwa razy więcej niż 4-5 lat temu. Udział ten będzie z pewnością rósł kosztem ładunków masowych. Dotyczy to zarówno rynku krajowego, jak i międzynarodowego.

– Najważniejszy dla nas jest klient i oferta do niego kierowana. Sytuacja na rynku europejskim i światowym pokazuje, że rozwój w obszarze przewozów intermodalnych i rozwój usług logistycznych jest kluczową aktywnością zmieniającej się rzeczywistości gospodarczej. PKP CARGO uwzględnia te uwarunkowania w swojej strategii – powiedział Czesław Warsewicz, prezes PKP CARGO S.A. – Zakup platform intermodalnych to jeden z największych projektów inwestycyjnych realizowanych przez Spółkę – podkreślił prezes Warsewicz.

Zakup wagonów jest kluczową inwestycją w projekcie „Wagony platformy do przewozów intermodalnych”, który otrzymał dofinansowanie ze środków pomocowych Unii Europejskiej w ramach Działania 3.2 Rozwój transportu morskiego, śródlądowych dróg wodnych i połączeń multimodalnych, Oś priorytetowa III Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Wartość podpisanej umowy to ponad 368 mln zł, a dofinansowanie z Unii Europejskiej przekracza 183 mln zł.