Platforma zakupowa

PKP CARGO S.A. dzieli się zyskiem z akcjonariuszami

Rada Nadzorcza PKP CARGO S.A. pozytywnie zaopiniowała wniosek zarządu na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w sprawie podziału zysku netto za 2018 rok. Jednym z punktów wniosku jest wypłata dywidendy.

Zarząd zaproponował, aby na dywidendę przeznaczyć kwotę prawie 67,2 mln zł. Oznacza to, że wysokość dywidendy wyniesie 1,5 zł na jedną akcję. – Naszym nadrzędnym celem jest zwiększanie wartości spółki dla akcjonariuszy. Będąc spółką giełdową wracamy do dobrej praktyki rynkowej wypłaty dywidendy – mówi Czesław Warsewicz, prezes PKP CARGO S.A.

Czesław Warsewicz dodaje, że dobre perspektywy finansowe rysują się przed Grupą PKP CARGO także w tym roku. Prognozowana EBITDA ma bowiem osiągnąć poziom 1 152,8 mln zł, czyli o 245 mln zł więcej niż EBITDA za 2018 rok (+27 proc.).

Wyniki finansowe będą pochodną podnoszenia efektywności operacyjnej Grupy. Zgodnie ze strategią przyjętą pod koniec 2018 roku, jednym z kierunków rozwoju PKP CARGO będzie sektor intermodalny. I w tym segmencie Grupa będzie także inwestować spore środki, aby podnosić swoją pozycję konkurencyjną na rynku. W styczniu podpisana została umowa na zakup pięciu lokomotyw wielosystemowych Vectron, a teraz zarząd poinformował o zakupie 936 platform przeznaczonych do przewozów intermodalnych. Ich dostawcą będzie spółka Tatravagónka a.s., z siedzibą w Popradzie na Słowacji, która wygrała przetarg ogłoszony we wrześniu ub. roku. Wartość umowy to prawie 368,4 mln zł.

PKP CARGO kupi 324 wagony 40-stopowe, 468 platform 80-stopowych i 144 o długości ładunkowej 90 stóp. Z przedstawionego harmonogramu zakupowego wynika, że w tym roku Grupa PKP CARGO otrzyma 50 platform, w roku przyszłym będzie ich 400, a w 2021 roku – 298 sztuk. Dostawy zakończą się w 2022 roku, gdy spółka odbierze 188 wagonów.