Platforma zakupowa

PKP CARGO rozpoczyna współpracę z Politechniką Białostocką

Staże dla studentów, wspólne seminaria naukowe, prace badawczo-rozwojowe – to tylko niektóre elementy rozpoczętej współpracy pomiędzy PKP CARGO a Politechniką Białostocką. Porozumienie, definiujące wiele obszarów możliwej współpracy, wpisuje się w długofalową strategię PKP CARGO, zakładającą aktywne wspieranie placówek naukowo-dydaktycznych w opracowywaniu i promocji innowacji w obszarze kolei, transportu i logistyki. Umowę podpisano 15 grudnia 2014 r. podczas specjalnie zorganizowanego na tę okazję seminarium naukowego.

Podpisana pomiędzy PKP CARGO a Politechniką Białostocką umowa zakłada współpracę naukowo-badawczą, obejmującą m.in. realizację wspólnych projektów badawczo-rozwojowych, publikowanie rezultatów badań, doradztwo naukowo-badawcze, przygotowywanie ekspertyz, a także konsultacje techniczne, technologiczne i ekonomiczne. Dodatkowo, oba podmioty będą wspólnie organizować konferencje i seminaria naukowe oraz realizować zadania projektowe. Najlepsze, wspólnie wypracowane rozwiązania, będą mogły zostać zaimplementowane przez przewoźnika.

– Rozpoczęcie współpracy z Politechniką Białostocką to kolejny element naszej polityki promocji innowacji i aktywnego wspierania kształcenia młodych osób, które w przyszłości będą mogły dołączyć do naszej firmy. Kolejowe przewozy towarowe są bardzo perspektywiczną branżą, która potrzebuje innowacyjnego podejścia i świetnie wykształconych kadr. Wraz z rozwojem i poszerzaniem zakresu świadczonych przez nas usług, szukamy  specjalistów w takich dziedzinach jak transport i logistyka. Dodatkowo, Politechnika Białostocka znana jest z kształcenia wysokiej jakości informatyków, a dla PKP CARGO ta grupa zawodowa jest bardzo ważna w kontekście wielu prowadzonych projektów – powiedział Wojciech Derda, członek zarządu PKP CARGO ds. operacyjnych. – Działania realizowane wspólnie z uczelniami wyższymi stanowią inwestycję w przyszłość naszej spółki – dodał.

Poza obszarem naukowo-badawczym podpisana umowa przewiduje również wspólnie realizowane działania dydaktyczne. Najważniejszymi z nich jest organizacja seminariów naukowych i wykładów tematycznych, konkursów na prace dyplomowe, praktyk oraz staży dla studentów i absolwentów Wydziału Zarządzania Politechniki Białostockiej. Dzięki współpracy z PKP CARGO, studenci Politechniki będą też mieli okazję pracować przy realnych projektach biznesowych realizowanych przez PKP CARGO.

– Wierzę, że największym beneficjentem tego porozumienia o współpracy będą studenci. Będą mogli poznać wyzwania logistyczne PKP CARGO, a ich propozycje będą miały szansę na wdrożenie w przedsiębiorstwie – powiedział rektor Politechniki Białostockiej prof. Lech Dzienis. – Firma przedstawiła zakres tematów, w których poszukuje innowacyjnych rozwiązań. Są to: projekty akwizycyjne, optymalizacja procesu przewozowego, rozwój platformy do zarządzania relacjami z klientami, elektroniczny list przewozowy, poprawa efektywności oraz zarządzanie procesem utrzymania taboru.

Program szkoleniowy dla maszynistów

Współpraca z uczelniami wyższymi nie jest jedyną aktywnością realizowaną przez PKP CARGO w obszarze edukacji. Spółka podejmuje również aktywne działania, zmierzające do uzupełnienia luki pokoleniowej, z którą na skutek zaniedbania edukacji zawodowej i technicznej ma do czynienia w grupach zawodowych powiązanych z kolejnictwem. W ramach prowadzonego od początku tego roku programu rekrutacyjnego, dzięki któremu pracę znalazło dotychczas prawie 470 osób, przewoźnik prowadzi między innymi kilkunastomiesięczne szkolenia dla kandydatów bez doświadczenia, po zakończeniu których uzyskują odpowiednie świadectwa uprawniające do prowadzenia lokomotyw. Przyszli maszyniści nie ponoszą żadnych kosztów udziału w programie i już na etapie szkolenia są zatrudniani oraz wynagradzani przez PKP CARGO.

W latach 2014-2015 PKP CARGO planuje wydać łącznie 21 mln zł na szkolenie maszynistów. Program jest prowadzony we współpracy z Powiatowymi Urzędami Pracy, a cały program uzyskał patronat Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Pracodawca godny zaufania

W listopadzie tego roku PKP CARGO zostało uhonorowane tytułem „Pracodawcy Godnego Zaufania” w prestiżowym konkursie organizowanym corocznie przez Krajową Izbę Gospodarczą. Głównym zadaniem konkursu jest nagradzanie firm, które na co dzień prowadzą odpowiedzialną i skuteczną politykę pracowniczą, dzięki czemu mogą stanowić wzór do naśladowania dla innych przedsiębiorstw.