Platforma zakupowa

PKP CARGO razem z Agencją Rozwoju Przemysłu chce uruchomić produkcję wagonów na Podkarpaciu

Dziś w Rzeszowie Agencja Rozwoju Przemysłu i PKP CARGO S.A. podpisały list intencyjny w sprawie współpracy przy produkcji wagonów towarowych.

Trwają zaawansowane rozmowy z Wagony Świdnica Sp. z o.o. z grupy Greenbrier w zakresie przystąpienia do tego projektu i podpisania listu intencyjnego. Dokument stanowi, że sygnatariusze najpóźniej do końca 2019 roku podpiszą umowę, która określi ich zaangażowanie w projekt. Dopiero podpisanie umowy pozwoli w kolejnym kroku na powołanie spółki, która zajmie się produkcją wagonów towarowych różnych typów dla PKP CARGO. Umowa określi także wielkość udziałów w projektowanej spółce, jakie obejmie każdy z partnerów.

– Na rynku widać duży popyt na wagony towarowe i realizacja tego przedsięwzięcia byłaby z ogromną korzyścią dla PKP CARGO – powiedział Czesław Warsewicz, prezes PKP CARGO S.A. – Na pewno nasza spółka mogłaby być odbiorcą produkcji tego zakładu, gdyż mamy duże potrzeby zarówno w zakresie wymiany starego taboru na nowy, jak i powiększania naszych zasobów – dodał Warsewicz.

Jedną z możliwych lokalizacji dla nowej spółki mogą być tereny dawnej Fabryki Wagonów „Gniewczyna” koło Przeworska, ale możliwe jest umieszczenie zakładu w innym miejscu na Podkarpaciu. Sygnatariusze listu chcieliby uruchomić produkcję w 2020 roku.

– Chcemy być aktywnym partnerem w odbudowie potencjału krajowego przemysłu. Zwłaszcza w zakresie odnowy parku taborowego polskich przewoźników, który niegdyś był naszą chlubą narodową. Rynek bardzo tego potrzebuje – obecnie aż 70% wszystkich wagonów towarowych ma ponad 30 lat. Dlatego dzisiaj, podpisując porozumienie z PKP CARGO, połączyliśmy siły i kompetencje. Nasi partnerzy mają potrzeby inwestycyjne i wiedzę branżową, my z kolei wesprzemy planowany projekt finansowo. Liczymy również, że na tej współpracy skorzystają spółki z grupy kapitałowej ARP. Nasze działania nie tylko ograniczą bariery w rozwoju rynku kolejowych przewozów towarowych w najbliższych latach, ale także trwale poprawią konkurencyjność polskiego sektora kolejowego – powiedział Andrzej Kensbok, wiceprezes Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.

Kolejowy przewoźnik poinformował ponadto o utworzeniu swojej nowej spółki – PKP CARGO Terminale, która będzie miała siedzibę w Medyka-Żurawica. Spółka będzie skupiała wszystkie terminale należące do PKP CARGO. Zgodę na utworzenie nowego podmiotu wyraziła Rada Nadzorcza PKP CARGO S.A. Będzie to największa w Polsce i jedna z największych w Europie spółek zarządzających terminalami lądowymi. – To przykład działań integracyjnych w Grupie PKP CARGO, która ma na celu usprawnienie zarządzania i lepsze wykorzystanie zasobów, ale przede wszystkim zaproponowanie lepszej oferty dla klientów – mówił Czesław Warsewicz. – Spółka terminalowa to kolejny przykład realizacji naszej strategii, która zakłada rozwijanie sektora intermodalnego – dodał prezes PKP CARGO S.A.

Władysław Ortyl przypomniał, że w ramach aktualnego Regionalnego Programu Operacyjnego samorząd dofinansował dwa centra logistyczne w Woli Baranowskiej przy Linii Hutniczej Szerokotorowej. – W ramach przyszłego RPO chcielibyśmy uwzględnić dofinansowanie dla centrum Medyka-Żurawica – zapowiedział marszałek województwa podkarpackiego.