Platforma zakupowa

PKP CARGO przez kolejne 3 lata będzie wozić węgiel dla Veolii w Polsce

PKP CARGO podpisało z Veolią w Polsce trzyletnią umowę na przewóz 4,25 mln ton węgla kamiennego. Kontrakt będzie realizowany w latach 2016-2018.

Podpisana pod koniec czerwca umowa stanowi kontynuację wieloletniej współpracy pomiędzy obiema stronami. Obecnie PKP CARGO transportuje towary dla spółek Veolii, a podmioty z grupy kapitałowej PKP CARGO obsługują część bocznic należących do Veolii w Polsce.

– Przedłużając współpracę z Veolią udowadniamy, że PKP CARGO jest przewoźnikiem pierwszego wyboru dla największych podmiotów gospodarczych w Polsce – mówi Jacek Neska, członek zarządu PKP CARGO ds. handlowych. – Jesteśmy sprawdzonym partnerem. Prowadzona w spółce optymalizacja oraz wynikająca ze skali duża elastyczność umożliwia nam świadczenie usług wysokiej jakości za dobrą cenę – dodaje Jacek Neska.

Przewozy będą realizowane na terenie sześciu z siedmiu zakładów PKP CARGO. Obsługa kontraktu będzie wymagała uruchamiania od kilku do kilkunastu pociągów tygodniowo, w zależności od aktualnego zapotrzebowania Klienta.

Kontrakt przewiduje głównie dostawy węgla ze śląskich kopalń do centralnej i zachodniej Polski. Będą one realizowane trakcją elektryczną, w tzw. wagonach węglarkach.

– Bezpieczeństwo dostaw węgla, dzięki któremu nasze ciepłownie i elektrociepłownie mogą produkować ciepło oraz energię elektryczną dla klientów, jest dla nas priorytetem. Dotychczas PKP CARGO dobrze wywiązywało się ze swoich zadań i dlatego zdecydowaliśmy się na przedłużenie współpracy o kolejne trzy lata – mówi Michał Mejer, Veolia w Polsce.

Umowa z Veolią to kolejny ważny kontrakt na przewozy węgla podpisany przez PKP CARGO w tym roku. Wcześniej drugi pod względem wielkości przewoźnik towarowy w UE zawarł umowy na transport czarnego paliwa m.in. dla spółek z Grupy Azoty. PKP CARGO zdobyło również zlecenie na samodzielne przewozy węgla z Polski do Niemiec. Całość realizowana jest własną trakcją PKP CARGO.

Węgiel ma największy udział ze wszystkich towarów przewożonych w Polsce koleją. Według danych GUS, w 2014 roku przewozy węgla kamiennego stanowiły ponad 46 proc. całości masy przewożonej koleją. W tym samym okresie udział paliw stałych w całości przewozów zrealizowanych przez PKP CARGO w ujęciu masy wynosił 50 proc., w tym 46 proc. przypadło na węgiel kamienny.

Veolia jest w Polsce jednym z czołowych dostawców usług w zakresie zarządzania energią, gospodarki wodno-ściekowej i odpadowej, tworzącym i wdrażającym rozwiązania, które są efektywne ekonomicznie i przyjazne dla środowiska. Veolia działa w Polsce od 1994 roku, zatrudniając prawie 5 tysięcy pracowników w około 40 miastach, w tym Warszawie, Łodzi i Poznaniu. Jest największym prywatnym operatorem sieci ciepłowniczych, a także trzecią co do wielkości firmą na rynku kogeneracji i liderem w zakresie usług energetycznych.

PKP CARGO jest największym towarowym przewoźnikiem kolejowym w Polsce, z udziałem w rynku przekraczającym 47 proc. w ujęciu masy i 57 proc. w ujęciu pracy przewozowej (2014). Oprócz przewozów towarów koleją, Grupa PKP CARGO jest również spedytorem oraz operatorem terminali i bocznic. Zajmuje się też naprawą i utrzymaniem taboru kolejowego.