Platforma zakupowa

PKP CARGO Pracodawcą Godnym Zaufania

PKP CARGO, lider kolejowych przewozów towarowych w Polsce, został uhonorowany tytułem „Pracodawcy Godnego Zaufania” w prestiżowym konkursie organizowanym corocznie przez Krajową Izbę Gospodarczą. Głównym celem przeprowadzonego już po raz szósty konkursu jest wyróżnienie firm, które na co dzień prowadzą odpowiedzialną i skuteczną politykę pracowniczą, dzięki czemu mogą stanowić wzór do naśladowania dla innych przedsiębiorstw. Kapituła tegorocznego konkursu doceniła przemyślane i kompleksowe działania PKP CARGO realizowane w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi.

Grupa PKP CARGO, drugi największy przewoźnik kolejowy w Unii Europejskiej, zatrudnia ponad 26 tysięcy osób na terenie całej Polski. Ze względu na skalę działania oraz duże zróżnicowanie profilu pracowników, starannie zaplanowana, przemyślana i konsekwentnie realizowana polityka pracownicza stanowi jeden z kluczowych elementów działalności firmy. Dowodem roli, jaką odgrywa troska o pracowników w działalności PKP CARGO jest między innymi obecność w zarządzie przedstawiciela pracowników, którego jednym z zadań jest monitorowanie realizacji polityki pracowniczej spółki.

– Pielęgnujemy dialog i dobre relacje z Pracownikami, co ma szczególny wymiar, gdy zatrudnia się ponad 26 tysięcy osób – mówi Dariusz Browarek, członek zarządu PKP CARGO, przedstawiciel pracowników. Efekty osiągane przez PKP CARGO w zakresie polityki pracowniczej potwierdzają słuszność przyjętej przez nas strategii. Bardzo się cieszę, że została ona doceniona także przez niezależnych ekspertów – dodaje.

Dialog społeczny oraz gwarancje zatrudnienia

Jednym z fundamentów sukcesu PKP CARGO jest transparentny, systematycznie prowadzony dialog społeczny z przedstawicielami pracowników. Jest on niezbędny w firmie zatrudniającej ponad 26 tysięcy pracowników, z których większość pozostaje zrzeszona w związkach zawodowych. Tylko w ten sposób można rozwiązywać sytuacje sporne i uzgadniać potrzebne rozwiązania w zakresie polityki zatrudnienia. Ostatnim przykładem skuteczności takiego podejścia jest wypracowane w kwietniu tego roku porozumienie, w ramach którego ponad 20 tysięcy pracowników PKP CARGO otrzymało podwyżki oraz premie.

Na uwagę w tym kontekście zasługuje również zawarty w ubiegłym roku Pakt Gwarancji Pracowniczych, na podstawie którego 95 proc. pracowników PKP CARGO posiada wieloletnie gwarancje zatrudnienia. W myśl Paktu, w ramach tzw. premii prywatyzacyjnej, ponad 20 tys. pracowników PKP CARGO otrzymało również akcje pracownicze oraz jest akcjonariuszami Spółki z pełnym prawem do dywidendy. Akcje te będą mogły być sprzedane przez pracowników 30 października 2015 roku. Średnia wartość akcji w posiadaniu jednego pracownika to obecnie ok. 5 tys. zł.

Stale prowadzony proces rekrutacyjny

W efekcie prowadzonej od początku roku zakrojonej na szeroką skalę akcji rekrutacyjnej, do dnia dzisiejszego spółka PKP CARGO przyjęła do pracy już prawie 500 nowych maszynistów. Część z nich stanowią wykwalifikowani specjaliści gotowi do natychmiastowego rozpoczęcia pracy, ale największą grupę stanowią kandydaci bez doświadczenia i uprawnień niezbędnych do prowadzenia lokomotyw. Osoby te wezmą udział w kilkunastomiesięcznym szkoleniu, po którym dopiero uzyskają odpowiednie umiejętności i świadectwa.

W latach 2014-2015 PKP CARGO planuje wydać łącznie 21 mln zł na szkolenie maszynistów, kontynuując tym samym proces rekrutacji na zbliżonym do obecnego poziomie. Działania rekrutacyjne i szkoleniowe pozwolą spółce na uzupełnienie stanu zatrudnienia o kolejnych 280 maszynistów w 2015 roku i 160 w roku 2016. Rekrutacja jest prowadzona miedzy innymi we współpracy z Powiatowymi Urzędami Pracy, a cały program uzyskał patronat Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Działania CSR

Od 2008 roku PKP CARGO konsekwentnie prowadzi działania z zakresu Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR). Działania te zakładają tworzenie trwałych, pozytywnych relacji firmy ze społeczeństwem i otoczeniem biznesowym, a przede wszystkim z pracownikami. Jednym z flagowych programów PKP CARGO w tym obszarze jest projekt „Firma przyjazna bieganiu”, w ramach którego kilkukrotnie w roku organizowane są dla pracowników przewoźnika firmowe starty w wybranych wydarzeniach sportowych.

W tym roku pracownicy PKP CARGO mieli okazję wystartować między innymi w Maratonie w Amsterdamie, Warsaw Orlen Marathonie, jak również w charytatywnym biegu w Gliwicach. Dodatkowo, PKP CARGO nawiązało współpracę z Fundacją „Biegamy z sercem”, która promuje łączenie aktywności sportowej pracowników z pomocą innym.

Konkurs „Pracodawca Godny Zaufania”

Konkurs o tytuł „Pracodawcy Godnego Zaufania” organizowany jest przez Krajową Izbę Gospodarczą od 2008 roku. Jego zadaniem jest promowanie prawidłowych i godnych naśladowania wzorców zachowania pracodawcy. Kapituła konkursowa co roku wyróżnia duże przedsiębiorstwa działające w Polsce, które dbają o swoich pracowników oraz sięgają po ciekawe i skuteczne rozwiązania w obszarze polityki pracowniczej. Laureaci konkursu to przede wszystkim firmy, z których można brać przykład w zakresie dbania o pracowników i przestrzegania ich praw. Krajowa Izba Gospodarcza jest największą niezależną organizacją biznesu w Polsce. Powstała w 1990 roku. Reprezentuje największą liczbę przedsiębiorców, łącząc ponad 150 organizacji biznesowych.