Platforma zakupowa

PKP CARGO podpisało ze spółką ENEA umowy na przewóz 4,5 mln ton węgla

W drugiej połowie lipca PKP CARGO podpisało ze spółką ENEA dwie umowy na przewóz łącznie ponad 4,5 mln ton węgla. Transporty będą realizowane z kopalń śląskich oraz z lubelskiej Bogdanki do elektrowni Kozienice. Oferta największego w Polsce i drugiego w Unii Europejskiej towarowego przewoźnika kolejowego została wybrana w drodze przetargu. Umowy obowiązują do połowy lipca 2015 roku.

W Polsce miesięcznie przewozi się koleją około 15-20 mln ton towarów. Realizacja przez PKP CARGO przewozów dla spółki ENEA na podstawie nowo podpisanych umów będzie się wiązać z comiesięcznym transportem blisko 0,4 mln ton węgla. Łącznie PKP CARGO przewiezie dla ENEA 1 mln ton węgla energetycznego z kopalń śląskich oraz 3,6 mln ton surowca wydobytego przez lubelską Bogdankę, tym samym całkowity udział PKP CARGO w przewozach węgla z LW Bogdanka wyniesie ponad 96%. Węgiel zostanie dowieziony do stacji Świerże Górne, skąd trafi do Elektrowni Kozienice.

– Podpisanie umowy z ENEA potwierdza zdolność PKP CARGO do skutecznego funkcjonowania na bardzo konkurencyjnym polskim rynku, gdzie o zlecenia na przewóz węgla zabiega nawet kilkudziesięciu przewoźników. Kolej jest dedykowana do obsługi branży węglowej i energetycznej, a konsekwentne obniżanie kosztów działalności przez PKP CARGO pozwala nam na oferowanie atrakcyjnych cen klientom – mówi Jacek Neska, członek zarządu PKP CARGO ds. handlowych.

W obsługę kontraktów dla ENEA zaangażowane są trzy zakłady PKP CARGO: Śląski, Południowy oraz Wschodni. Przewozy będą realizowane w zwartych składach po przynajmniej 2,3 tysiąca ton netto. Węgiel będzie ładowany do czteroosiowych węglarek typu Ea i przewożony trakcją elektryczną. Najkrótszym połączeniem, realizowanym w ramach kontraktów, będzie przejazd ze stacji Jaszczów w województwie lubelskim, która obsługuje Lubelski Węgiel Bogdanka. Z kolei najdłuższy przejazd będzie realizowany ze stacji Pawłowice Górnicze w województwie śląskim, obsługującej trzy kopalnie Jastrzębskiej Spółki Węglowej.

Oprócz przewozów węgla, spółki z grupy PKP CARGO realizują kompleksową obsługę bocznic kolejowych przy niektórych kopalniach, z których węgiel trafia do Elektrowni Kozienice. Usługi te są świadczone między innymi przez spółkę PKP CARGO SERVICE oraz bezpośrednio przez zakłady spółki.

PKP CARGO jest największym kolejowym przewoźnikiem węgla w Polsce. W 2013 roku grupa przewiozła około 54 mln ton węgla, z czego prawie 10 mln ton było przeznaczone na eksport. Łącznie w 2013 roku grupa miała 72-procentowy udział we wszystkich przewozach węgla kamiennego w kraju.