Platforma zakupowa

PKP CARGO podpisało umowę z ENEA Wytwarzanie

PKP CARGO S.A. w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego podpisało z ENEA Wytwarzanie z siedzibą w Świerżach Górnych umowę na przewozy węgla energetycznego transportem kolejowym na lata 2019/2020. Transport będzie realizowany z Lubelskiego Węgla Bogdanka.

Na podstawie zawartej umowy PKP CARGO S.A. przewiezie w okresie 15 miesięcy ok. 5,9 mln ton węgla energetycznego. Szacunkowa wartość umowy to prawie 143,5 mln zł brutto. Przewozy realizowane będą z LW Bogdanka (stacja Jaszczów) do ENEA Wytwarzanie (stacja Świerże Górne) w zwartych składach w wagonach węglarkach budowy normalnej Ea.

PKP CARGO S.A. od lat wykonuje przewozy węgla energetycznego na rzecz ENEA Wytwarzanie Spółka z o.o.

Umowę podpisali: Pan Grzegorz Fingas, Członek Zarządu ds. Handlowych PKP CARGO S.A. oraz w imieniu i na rzecz ENEA Wytwarzanie, Pan Dawid Klimczak, Prezes Zarządu Enea Trading sp. z o.o.