Platforma zakupowa

PKP CARGO może naprawiać lokomotywy PKP Intercity

PKP Intercity przyznało PKP CARGO Certyfikat Zgodności, który obejmuje lokomotywy elektryczne i lokomotywy spalinowe. Certyfikat umożliwia zakładom PKP CARGO stawanie do przetargów na naprawy i remonty lokomotyw użytkowanych przez PKP Intercity.

Podjęcie starań o uzyskanie tego certyfikatu było jednym z elementów restrukturyzacji i poprawy efektywności PKP CARGO. Znaczny spadek przewozów w ostatnich latach spowodował, że spółka ma mniejsze zapotrzebowanie na lokomotywy i wagony, brakuje więc z tego powodu pracy dla naszych ludzi także w segmencie utrzymania taboru. Dlatego konieczne jest szukanie zleceń na zewnątrz i teraz, po otrzymaniu Certyfikatu Zgodności, mamy nadzieję, że PKP Intercity stanie się naszym znaczącym klientem, co zapewni pracę kolejnej grupie naszych pracowników

dr Marcin Wojewódka p.o. Prezes Zarządu PKP CARGO S.A.

Zdobycie zamówień w PKP Intercity zapewni naszej spółce dodatkowe przychody, co ma ogromne znaczenie w kontekście obecnych problemów finansowych PKP CARGO. Jestem przekonana, że zaczynamy wieloletnią i korzystną dla obu stron współpracę. Takie działania są również przykładem troski obecnego zarządu o jak najlepsze wykorzystanie majątku produkcyjnego i potencjału spółki w obszarze remontów taboru

Monika Starecka p.o. Członek Zarządu ds. Finansowych PKP CARGO S.A.

Certyfikat Zgodności jest ważny przez trzy lata i poświadcza, że procedury naprawcze oraz stosowane przez PKP CARGO części i podzespoły odpowiadają wymaganiom technicznym i jakościowym PKP Intercity.

Przypomnijmy, że w tym tygodniu PKP CARGO i PKP Intercity podpisały List Intencyjny dotyczący zatrudnienia przez pasażerskiego przewoźnika do 400  pracowników PKP CARGO na stanowiskach w drużynach trakcyjnych oraz związanych z obsługą przewozów czy utrzymaniem i naprawą taboru.