Platforma zakupowa

PKP CARGO kupuje za ponad 445 mln zł spółkę AWT, jednego z największych prywatnych przewoźników w Europie

PKP CARGO podpisało 30 grudnia umowę nabycia 80 proc. udziałów w spółce Advanced World Transport, drugim co do wielkości kolejowym przewoźniku towarowym w Czechach, działającym w rejonie Europy Środkowej i Południowej. Wartość transakcji wynosi 103,2 mln euro (445 mln zł). Przejęcie zostanie sfinalizowane po uzyskaniu zgód organów antymonopolowych w Polsce, Czechach, Niemczech i Słowacji. Zakup AWT to pierwsza w historii tego typu akwizycja zagraniczna przeprowadzona przez podmiot z Grupy PKP. Przejęcie jednego z największych prywatnych przewoźników w Europie wzmocni strategiczną pozycję PKP CARGO w Europie Środkowej i Południowej, w szczególności zwiększy potencjał obsługi korytarza transportowego północ-południe.

Sprzedającymi 80 proc. udziałów w AWT są pan Zdenek Bakala oraz należący do niego fundusz The Bakala Trust. Pozostałe 20 proc. udziałów w dalszym ciągu będzie posiadać czeska spółka Minezit SE, z którą PKP CARGO podpisało umowę szczegółowo regulującą wzajemne relacje wspólników (shareholders agreement). Dokument zawiera również harmonogram ewentualnego nabycia przez PKP  CARGO pozostałych udziałów w AWT.

– To historyczny moment dla PKP CARGO i całej Grupy PKP, a jednocześnie jedna z największych transakcji zakupu firmy zagranicznej przez spółkę z Polski w ostatnich latach. Przejęcie AWT daje nam skokowy wzrost udziału w rynku czeskim i istotnie wzmacnia strategiczną pozycję PKP CARGO w Europie Środkowej. Rynek czeski jest dla nas kluczowy ze względu na liczne połączenia ze Śląskiem. Czechy są też bramą na południe Europy, w kierunku Adriatyku, a obecność w tym kraju to doskonała szansa na wydłużenie tras naszych pociągów. Z punktu widzenia perspektywy rozwoju AWT w najbliższym czasie, ważna jest dla nas obecność czeskiego partnera jako udziałowca AWT – mówi Adam Purwin, prezes zarządu PKP CARGO.

Podpisana we wtorek, 30 grudnia, umowa zawiera warunki zawieszające jej wykonanie do czasu uzyskania zgód na zmianę kontroli ze strony instytucji finansujących AWT, uzyskania zgód ze strony urzędów antymonopolowych w Polsce, Czechach, Niemczech i na Słowacji oraz konwalidacji przeniesienia tytułu prawnego do jednego odcinka zbiorowego akcji wystawionego przez spółkę Advanced World Transport. Umowa będzie mogła zostać rozwiązana, jeśli wszystkie warunki zawieszające nie zostaną spełnione (lub uchylone) przed upływem uzgodnionego w niej terminu.

– Grupa PKP CARGO to jeden z największych podmiotów na europejskim rynku kolejowych przewozów towarowych. Dzięki podpisanej umowie spółka AWT pozyskała silnego partnera strategicznego, z którym będzie mogła nie tylko wspólnie realizować zlecenia, ale również korzystać z terminali przeładunkowych zlokalizowanych na przecięciu kluczowych szlaków towarowych. Pozycja PKP CARGO pozwoli AWT zarówno wykorzystać znaczące synergie, jak również przełoży się na dalszy rozwój spółki w Europie Środkowej i Wschodniej – mówi Kamil Cermak, Prezes Zarządu AWT oraz Partner Zarządzający BMM.

Czechy – brama na południe Europy

Czechy to dziewiąty pod względem wielkości rynek kolejowych przewozów towarowych w Europie. Krzyżują się tam główne europejskie szlaki transportowe. Silniejsza obecność PKP CARGO na tym rynku oznacza możliwość pozyskania nowych klientów i gwarantuje lepszą obsługę prowadzonych już przewozów do Czech i dalej na południe Europy.

– Jesteśmy przekonani o możliwości dalszego zwiększania udziału w rynku czeskim oraz o ogromnym potencjale terminalu Ostrava-Paskov, którego strategiczne położenie predestynuje go do roli hubu dla portów w Hamburgu i Gdańsku – mówi Jacek Neska, członek zarządu PKP CARGO ds. handlowych.

Terminal w Paskowie, który znajduje się zaledwie 25 km od granicy z Polską i 60 km od granicy ze Słowacją, doskonale uzupełnia sieć strategicznie rozlokowanych punktów przeładunkowych PKP CARGO w Polsce.

Synergie taborowe                           

Przejęcie AWT stwarza liczne synergie w zakresie eksploatacji taboru. AWT dysponuje ok. 160 lokomotywami, w tym 10 wielosystemowymi oraz 5 tysiącami wagonów. Obecnie AWT wynajmuje jedną trzecią wagonów od innych podmiotów, dlatego ogromne zasoby taborowe i zaplecze techniczne PKP CARGO pozwolą istotnie obniżyć koszty wynajmu i serwisowania taboru przez czeskiego przewoźnika. Z kolei dla PKP CARGO oznacza to jeszcze lepsze wykorzystanie posiadanego taboru i warsztatów utrzymania.

– Będziemy mogli zastąpić wynajmowane przez AWT wagony własnymi oraz lepiej wykorzystywać lokomotywy wielosystemowe. Bardzo ważne jest także efektywniejsze wykorzystanie zaplecza technicznego PKP CARGO. Od strony operacyjnej jesteśmy już w pełni gotowi do obsługi zwiększonego ruchu wynikającego ze zwiększenia do prawie 10 proc. udziału w rynku czeskim – mówi Wojciech Derda, członek zarządu PKP CARGO ds. operacyjnych.

Korzystna cena

PKP CARGO sfinansuje transakcję za środków własnych. Jej wartość wyniesie 103,2 mln euro.

– Patrząc na parametry tej transakcji, mnożnik EBIDTA i wartość księgową, uzyskaliśmy bardzo korzystną cenę, adekwatną do bieżącej wartości spółki i jej potencjału. Jednocześnie sytuacja finansowa PKP CARGO umożliwia bezproblemową obsługę transakcji i nie ogranicza w żaden sposób naszych planów rozwojowych na kolejne lata  – mówi Łukasz Hadyś, członek zarządu ds. finansowych PKP CARGO.

O AWT

Grupa AWT jest jednym z największych prywatnych kolejowych przewoźników towarowych w Europie i drugim pod względem wielkości przewoźnikiem w Czechach, z blisko 10-procentowym udziałem w rynku w 2013 roku pod względem pracy przewozowej. W 2013 roku Grupa AWT przewiozła 12 mln ton towarów, zrealizowała pracę przewozową na poziomie 1,54 mld tkm i wypracowała 282 mln euro przychodu. Spółka od pięciu lat notuje systematyczny wzrost rentowności marży EBITDA.

Grupa AWT świadczy usługi na terenie Czech, Słowacji, Słowenii, Węgier, Niemiec, Rumunii, Bułgarii, Polski oraz Chorwacji. Zatrudniając ok. 2,1 tys. pracowników, Grupa AWT obsługuje kompleksowo duże zakłady przemysłowe w Europie Środkowej i Wschodniej. Specjalizuje się w przewozach towarów ciężkich i masowych, w tym węgla, stali oraz części samochodowych.

Grupa AWT zarządza rozległym taborem kolejowym, obejmującym ok. 160 lokomotyw i ponad 5 tys. wagonów (w tym ponad 65 proc. własnych).

AWT posiada zdywersyfikowany portfel usług – oprócz wykonywania przewozów towarowych jest także operatorem 60 bocznic kolejowych w Czechach, posiada spółkę świadczącą usługi taborowe (serwis i wynajem wagonów), a także spółkę wyspecjalizowaną w pracach budowlanych, rekultywacji i gospodarce odpadami.