Platforma zakupowa

PKP CARGO kupuje 31 nowych lokomotyw

Dziś PKP CARGO S.A. podpisało umowę z konsorcjum firm NEWAG S.A. oraz NEWAG LEASE Sp. z o.o. na zakup 31 nowych sześcioosiowych lokomotyw elektrycznych.

Umowa dotyczy dostawy siedmiu nowych lokomotyw wyposażonych w spalinowy moduł dojazdowy oraz 24 nowych lokomotyw dwunapięciowych, wyposażonych w systemy zasilania 3 kV DC i 25 kV 50 Hz AC. W ramach umowy Konsorcjum NEWAG zobowiązało się do dostawy oprogramowania oraz licencji niezbędnych do obsługi lokomotyw oraz dostawy zestawu fabrycznie nowych części zamiennych i podzespołów wchodzących w skład tzw. zestawu antyawaryjnego. Konsorcjum przeszkoli oraz przeprowadzi autoryzację personelu PKP CARGO w zakresie utrzymania i eksploatacji lokomotyw.

Harmonogram umowy zakłada dostawę siedmiu lokomotyw wyposażonych w spalinowy moduł dojazdowy w czwartym kwartale 2019 roku. W 2021 roku NEWAG dostarczy PKP CARGO 12 pojazdów w wersji dwunapięciowej, a kolejne 12 sztuk tej wersji – w 2022 roku.

Wartość umowy nie przekroczy kwoty 518,9 mln złotych netto.

Zakup nowych lokomotyw sześcioosiowych w przedstawionej konfiguracji jest istotnym elementem realizacji jednego z najważniejszych celów strategicznych Grupy PKP CARGO w zakresie efektywności operacyjnej, jakim jest modernizacja i optymalizacja zasobów taborowych i procesów utrzymaniowych.