Platforma zakupowa

PKP CARGO kontynuuje samodzielne przewozy w Austrii

Federalne Ministerstwo Transportu, Innowacji i Technologii w Austrii przedłużyło PKP CARGO Certyfikat Bezpieczeństwa części B na sieć kolei austriackich o kolejnych pięć lat. Spółka może samodzielne wykonywać wszelkie przewozy towarów, w tym przewóz towarów niebezpiecznych na terytorium Austrii. Dokument będzie obowiązywał do czerwca 2019 roku.

Otrzymanie przedmiotowego dokumentu poprzedziły wielomiesięczne przygotowania ze strony PKP CARGO. Miały one dowieść, że spółka jest w stanie bezpiecznie i zgodnie z zasadami obowiązującymi w Austrii realizować samodzielnie kolejowe przewozy towarów.

Przedłużenie certyfikatu bezpieczeństwa stanowi kontynuację przez spółkę polityki umożliwiającej wykonywanie przewozów przez jednego operatora na terytorium Centralnej i Zachodniej Europy. Obecnie PKP CARGO realizuje w Austrii przewozy intermodalne oraz przewozy specjalne, m.in. transport składów Pendolino. W ostatnim czasie PKP CARGO przedłużyło także certyfikaty bezpieczeństwa uprawniające do samodzielnej realizacji przewozów w Niemczech, Holandii oraz na Słowacji.

Certyfikat Bezpieczeństwa – część B potwierdza akceptację regulacji przyjętych przez przedsiębiorstwo kolejowe w celu spełnienia krajowych wymagań w zakresie bezpieczeństwa wykonywania przewozów na danej sieci zgodnie z dyrektywą 2004/49/WE oraz właściwymi przepisami krajowymi oraz umożliwia przewoźnikowi samodzielne wykonywanie przewozów w danym kraju na warunkach określonych w wydanym dokumencie.