Platforma zakupowa

PKP CARGO konsekwentnie dywersyfikuje portfel usług

PKP CARGO dywersyfikuje źródła przychodów, uniezależniając się od sytuacji na poszczególnych rynkach przewożonych towarów. W 2013 roku zwiększyło masę przewiezionego drewna i wyrobów drewnianych o 5 proc. w stosunku do poprzedniego roku. Z kolei w pierwszym kwartale 2014 roku firma zanotowała wzrost w tym segmencie o 63 proc. pod względem wykonanej pracy przewozowej i 47 proc. pod względem przewiezionej masy w porównaniu do pierwszego kwartału 2013 roku. Spółka przewiduje dalsze wzrosty.

Przewozy drewna przez PKP CARGO w 2013 roku kształtowały się na poziomie 3,3 mln ton. To o 5 proc. więcej niż 2012 roku. Dużą część tych przewozów stanowił import, eksport i tranzyt. W 2013 roku import wynosił około 60 proc., a eksport i tranzyt 20 proc. wszystkich transportów. Złożył się na to znaczący, aż 75-procentowy, wzrost przewozów w porównaniu do 2012 roku w eksporcie i tranzycie drewna przez kraj. Na podobnym poziomie kształtowały się przewozy w komunikacji krajowej (około 20 proc.), notując około 12,5-procentowy spadek w odniesieniu do roku wcześniej.

Znaczny przyrost przewożonej masy spółka zanotowała w pierwszym kwartale 2014 roku – łącznie przetransportowała niemal 1,1 mln ton drewna i wyrobów drewnianych, notując wzrost o ponad 47 proc. w porównaniu do analogicznego okresu w ubiegłym roku (około 0,73 mln ton w 1Q 2013 roku). W tym samym czasie praca przewozowa wyniosła 441,5 mln tkm, rosnąc o prawie 63 proc. w porównaniu do pierwszego kwartału 2013 roku (około 271 mln tkm).

– Doliczając do przewiezionego w 2013 roku przez PKP CARGO drewna przewóz płyt drewnopodobnych i mebli przekraczamy wielkość 3,5 mln ton ładunków. To dobry wynik, który chcielibyśmy w tym roku poprawić. Szczególnie, że trend wzrostowy jest ewidentny – w pierwszym kwartale bieżącego roku wykonaliśmy ponad 60 procent więcej pracy przewozowej w porównaniu do roku wcześniej. Perspektywy są bardzo obiecujące, a my na pewno skutecznie wykorzystamy popyt na rynku – mówi Arkadiusz Pokropski, dyrektor zarządzający ds. sprzedaży w PKP CARGO.

Dzięki posiadanym licencjom przewozowym PKP CARGO realizuje samodzielnie wiele transportów zagranicznych. Głównymi kierunkami eksportu drewna są Niemcy, Czechy, Słowacja i Austria. Przewożone drewno nie pochodzi wyłącznie z Polski, ale także m.in. z Białorusi. W Polsce przewozy są realizowane głównie z północno-zachodniej części kraju (okolice Szczecina, Gorzowa Wielkopolskiego), regionów północno-wschodnich (okolice Olsztyna, Ełku i Białegostoku) oraz wschodnich i centralnych (okolice Lublina, Kielc i Skarżyska-Kamiennej). Odbiorcami drewna są najwięksi producenci płyt drewnopochodnych oraz papieru.

Do przewozu drewna PKP CARGO wykorzystuje 150 wagonów platformowych typu Roos. Duża część transportów jest realizowana odkrytymi wagonami, czyli popularnymi „węglarkami”. Przewozy są wykonywane na przestrzeni całego roku – ze względu na konieczność dostarczania surowca do produkcji w systemie ciągłym. Zdarza się, że w przypadku surowej zimy poziom przewozów obniża się ze względu na utrudnienia w pozyskaniu drewna z lasów.

Kolej jest preferowanym środkiem transportu drewna na odległość przekraczającą 200-250 km. Przewozy w składach całopociągowych lub w dużych grupach wagonów umożliwiają odbiorcom znaczne zredukowanie ilości przewozów samochodowych, których udział w przewozach drewna na bliższe odległości jest dominujący. Ponadto takie rozwiązanie jest efektywniejsze kosztowo.

PKP CARGO dywersyfikuje portfolio usług

PKP Cargo jest w trakcie dywersyfikacji swojego portfolio usług, by zmniejszać zależność od sezonowości i nieprzewidzianych zmian w głównych segmentach rynku. Zwiększanie przewozów w segmencie drewna, obok m.in. przewozów materiałów budowalnych i kruszyw, rud i metali oraz płodów rolnych, jest jednym z elementów tej strategii.

– Tradycyjnie niemal co druga tona przewożonych przez nas towarów to węgiel. W wyniku ciepłej zimy w tym roku wzrosły zapasy tego paliwa w elektrowniach i kopalniach, co spowodowało obniżenie się popytu na jego przewóz w pierwszym kwartale 2014 roku. Spadek produkcji energii jest widoczny, osiągając w przypadku niektórych producentów opierających się na węglu kamiennym nawet 30 procent w porównaniu do analogicznego okresu w ubiegłym roku. Dla firmy tak ściśle związanej z energetyką jak PKP CARGO to jest bardzo ważna informacja. Trend ten udało się nam zauważyć z odpowiednim wyprzedzeniem, dzięki czemu mogliśmy zareagować na czas i skutecznie wypełnić lukę po węglu. Korzystając z narzędzi promocyjnych zachęcających do wcześniejszego uruchomienia przewozów materiałów budowlanych a szczególnie kruszyw, na którym realizujemy 16 procent pracy przewozowej, rok do roku zwiększyliśmy przewozy w tym segmencie o ponad 80 procent. Zwiększyliśmy także udział przewozów w innych segmentach, m.in. rud i metali oraz płodów rolnych. Obecnie możemy zdecydowanie powiedzieć, że nie jesteśmy uzależnienie od jednego rodzaju towarów czy zleceniodawców. Liczymy, że w tych przewozach będzie rosła pozycja drewna – mówi Jacek Neska, członek zarządu ds. handlowych.

PRZEWOZY TOWARÓW Z GRUPY «DREWNO I WYROBY» ZREALIWOWANE PRZEZ PKP CARGO

 

Drewno i wyroby Q1 2014 Q1 2013 Zmiana %
Masa towarowa
(tys. ton)

1 079,2

732,2

+47,4%

Praca przewozowa(mln tkm)

441,5

270,9

+62,9%