Platforma zakupowa

PKP CARGO inicjatorem nowatorskiego rozwiązania – naczepy na platformach kolejowych!

Jak podaje Urząd Transportu Kolejowego w Polsce sektor transportu produkuje 17,6% gazów cieplarnianych. W tej wartości transport drogowy odpowiada aż za 92,3% emisji, a transport kolejowy ma udział jedynie ok. 0,4%. Dodatkowo widoczny jest od lat trend zarówno na rynku polskim jak i europejskim wzrostu masy ładunków przewożonych transportem drogowym w porównaniu z masą ładunków przewożonych koleją. Rośnie też liczba samochodów ciężarowych, przy czym sektor transportu drogowego mierzy się z ciągłymi problemami dotyczącymi braków kadrowych.

Naprzeciw tym i innym wymaganiom rynkowym wychodzi PKP CARGO S.A. postulując utworzenie Krajowego Systemu Przewozu Naczep. – To niezagospodarowany rynek – przekonuje Tomasz Mostowski, dyrektor Biura Strategii PKP CARGO S.A. Spółka podejmuje tym samym próby aktywnej współpracy z Ministerstwem Infrastruktury, proponując model działania w oparciu o umowy PSC (Public Service Contract), która jest stosowana m.in. w przewozach pasażerskich.

PKP CARGO dostrzega potencjał w przewozie naczep na platformach kolejowych i upatruje w tym szansę m.in. na odbudowę przewozów intermodalnych. Obecnie naczepy i przyczepy samochodowe stanowią około 5% ogólnej liczby transportowanych  koleją jednostek intermodalnych.. Transport towarów po drogach powinien odbywać się głównie na krótkich i średnich dystansach. Ładunki na trasach dalekobieżnych powinny być przewożone koleją, przy założeniu zapewnienia odpowiedniej infrastruktury punktowej do przeładunku oraz liniowej do sprawnej i efektywnej dystrybucji. Transport kolejowy i drogowy powinny się w tym zakresie uzupełniać, a nie ze sobą konkurować.

Zalety nowego rozwiązania:

  • Zmniejszenie emisji CO2: Transport kolejowy jest bardziej przyjazny dla środowiska niż transport drogowy, mógłby przyczynić się do ograniczenia emisji z transportu, wpisując się w europejską politykę ekologiczną.
  • Odciążenie dróg: Przeniesienie części ładunków na tory pomoże zmniejszyć korki i poprawić bezpieczeństwo na naszych drogach, jak również zmniejszyć narastający proces niszczenia dróg przez samochody ciężarowe
  • Nowe możliwości dla biznesu: Nowa usługa może być atrakcyjna dla firm, które szukają szybkiego, wydajnego i ekologicznego sposobu transportu towarów.

 

Według Tomasza Mostowskiego z PKP CARGO, wyrównywanie warunków funkcjonowania transportu kolejowego i drogowego jest kluczowe. Kolej w Polsce boryka się z wyzwaniami, takimi jak niska prędkość handlowa pociągów towarowych, co podkreślono podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach. Modernizacja sieci kolejowej jak również rozwiązania systemowe, w tym wyrównanie stawek dostępu jest niezbędna dla rozwoju transportu kolejowego w Polsce. PKP CARGO apeluje o przyspieszenie inwestycji w infrastrukturę, aby móc w pełni wykorzystać potencjał intermodalnych przewozów towarowych.

Wizja, w której towary są transportowane na duże odległości pociągami, a następnie rozwożone na krótkich dystansach ciężarówkami, staje się coraz bardziej realna. PKP CARGO jest gotowe do podjęcia tego wyzwania i współtworzenia nowoczesnego, zrównoważonego systemu transportowego w Europie. – Wierzymy, że nowy system transportu kolejowego z wykorzystaniem naczep samochodowych będzie sukcesem i przyniesie wiele korzyści dla Polski i całej Europy- podkreśla Tomasz Mostowski.

PKP CARGO, jako lider w dziedzinie kolejowych przewozów towarowych w Polsce i w Europie, aktywnie promuje multimodalne rozwiązania logistyczne, widząc w nich szansę na odbudowę i rozwój rynku również intermodalnego. Pomysł wspierania przewozów towarowych przez państwo, podobnie jak ma to miejsce w przypadku przewozów pasażerskich, może zrównoważyć w zdrowy sposób  polski rynek transportowy. 

 

Wywiad przeprowadzony podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego

Zobacz wywiad