Platforma zakupowa

PKP CARGO i PKP Intercity REMTRAK – List intencyjny w sprawie zatrudniania pracowników

2 lipca br. PKP CARGO S.A. i PKP Intercity REMTRAK Sp. z o.o. podpisały List Intencyjny w sprawie zatrudnienia pracowników PKP CARGO. Program będzie realizowany w drugiej połowie 2024 roku i obejmie nawet do 300 osób. Będzie dotyczyć stanowisk w zakresie naprawy, konserwacji i remontów taboru kolejowego.

Spółka PKP Intercity REMTRAK to kolejna z firm, która wyraziła wolę wsparcia programu zatrudniania pracowników PKP CARGO. Dotychczas podpisane zostały listy intencyjne z Polregio oraz PKP Intercity.

Zapewnienie nowych miejsc pracy dla pracowników PKP CARGO S.A. jest jednym z ważnych działań Zarządu. Podpisaliśmy już 3 listy intencyjne w tym obszarze, gwarantując zatrudnienie dla około 1000 osób. To są rzeczywiste programy, jakie podejmujemy w celu ochrony naszych pracowników i z pewnością będziemy je kontynuować, obok szeregu innych działań zmierzających do naprawy naszej Spółki

dr Marcin Wojewódka p.o. Prezes Zarządu PKP CARGO S.A.

PKP Intercity REMTRAK specjalizuje się w naprawach wagonów osobowych oraz lokomotyw. Działa na obszarze całego kraju posiadając zakłady produkcyjne zlokalizowane w Libiszowie (k. Opoczna), Warszawie i Opolu, wspierane przez biura w Warszawie, Poznaniu i Toruniu.

Obecnie Spółka Remtrak zatrudnia już ponad 1000 pracowników. W związku ze zwiększeniem zapotrzebowania na naprawy wagonów osobowych wzrosło zapotrzebowanie na wykwalifikowaną kadrę pracowniczą. Stanowi to jednak wyzwanie w każdej z naszych lokalizacji. Podpisanie listu intencyjnego stanowi wzajemne wsparcie środowiska kolejowego, a tym samym zabezpieczy Naszą spółkę w wykwalifikowaną kadrę. Jesteśmy zainteresowani zatrudnieniem ludzi głównie z doświadczeniem ślusarskim, spawalniczym, elektromonterskim. W inżynierii szukamy ludzi z dobrą znajomością rysunków technicznych, nastawionych na naukę i nie bojących się wyzwań z interdyscyplinarnym podejściem do pracy oraz umiejących pracować w zespole

Tomasz Zelwowiec Prezes Zarządu PKP Intercity REMTRAK

W programie wzięła udział także spółka PKP Intercity, która zatrudni nawet 400 osób w swoich zakładach zlokalizowanych w Krakowie, Poznaniu, Gdyni czy w  Warszawie.

Cieszymy się, że w ślad za PKP Intercity nasza spółka PKP Intercity Remtrak partycypuje w programie wsparcia zatrudnienia pracowników z PKP Cargo. Działamy solidarnie. Dzięki wspólnym siłom będziemy mogli zapewnić pasażerom komfortowe i bezpieczne warunki podróży a osiągnięcie tego będzie możliwe poprzez zwiększenie zatrudnienia profesjonalnych i doświadczonych pracowników

Adam Wawrzyniak Członek Zarządu PKP Intercity