Platforma zakupowa

PKP CARGO i Koleje Litewskie usprawniają przewozy międzynarodowe

PKP CARGO S.A., największy polski przewoźnik kolejowy, i Koleje Litewskie S.A. umacniają współpracę w zakresie przewozów międzynarodowych. Podpisane umowy usprawnią obsługę ładunków na kolejowym przejściu granicznym między obu krajami.

W spotkaniu, które odbyło w Warszawie uczestniczyli ze strony polskiej przedstawiciele PKP CARGO S.A. z Prezesem Zarządu Spółki Czesławem Warsewiczem. Stronie litewskiej przewodniczył Zastępca Dyrektora Generalnego Kolei Litewskich S.A. – Dyrektor Dyrekcji Przewozów Towarowych Egidijus Lazauskas.

Tematem rozmów była współpraca w dziedzinie międzynarodowych kolejowych przewozów towarowych przez polsko – litewską granicę państwową. Podpisano aneks do Porozumienia o współpracy w tej dziedzinie. Ponadto omówiono m.in. możliwości wykorzystania potencjału litewskiej stacji Mockawa i kowieńskiego terminalu intermodalnego w obsłudze pociągów kontenerowych z Chin przez Litwę do Polski, a także kwestie dotyczące digitalizacji dokumentów przewozowych oraz zastosowania listu przewozowego CIM przy przewozach ładunków z przeznaczeniem na terytorium UE.

Nasza współpraca z partnerami litewskimi układa się prawidłowo. Utrzymywanie operatywnych kontaktów ułatwia rozwiązywanie zdiagnozowanych problemów i poprawia jakość naszej pracy przy obsłudze ładunków na styku systemów kolei 1520 i 1435 mm. Jestem przekonany, że wspólnie uda nam się pomyślnie wywiązać z planowanych zadań – powiedział Czesław Warsewicz, Prezes Zarządu PKP CARGO S.A.