Platforma zakupowa

PKP CARGO CONNECT jest przyjazny pracownikom

PKP CARGO CONNECT, spółka z Grupy PKP CARGO, znalazła się po raz pierwszy wśród laureatów konkursu „Pracodawca Przyjazny Pracownikom” – tytuł został przyznany w XIII edycji.

Celem tej inicjatywy, zorganizowanej przez NSZZ „Solidarność” pod patronatem prezydenta Andrzeja Dudy, jest promowanie pracodawców, którzy wyróżniają się w stosowaniu dobrych praktyk w zakresie przestrzegania przepisów prawa pracy, w szczególności poprzez stabilność zatrudnienia, przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz prawa do zrzeszania się w związki zawodowe. PKP CARGO CONNECT doceniono zaś przede wszystkim za działania związane z tworzeniem właściwych warunków pracy oraz prowadzenie dialogu ze stroną społeczną.

Utrzymanie tych wysokich standardów było dużym wyzwaniem, szczególnie w 2020 roku w warunkach pandemii COVID-19 i kryzysu gospodarczego. PKP CARGO CONNECT mogła się zaś pochwalić tym, że pomimo pandemii utrzymane zostały miejsca pracy, a spółka dzięki zaangażowaniu swoich pracowników mogła się dalej rozwijać. – Zarząd PKP CARGO CONNECT charakteryzuje bardzo dobra znajomość branży, elastyczność rozmów oraz rozumienie potrzeb pracowników, jak również roli, jaką pełnią związki zawodowe u pracodawcy oraz roli pracowników w budowaniu wizerunku firmy – mówi Barbara Miszczuk, przewodnicząca Organizacji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” przy PKP S.A.
– Wizerunek pracodawcy opiera się na prostej zasadzie: najlepsi chcą pracować dla najlepszych, specjaliści chcą się rozwijać, a nie ulega wątpliwości, że o rozwój najłatwiej w firmach, które postrzegane są jako lider w branży – tam rozwój wiąże się z dobrymi warunkami pracy, elastycznością działania czy odpowiednią ofertą dla pracowników – argumentuje Pani Barbara Miszczuk.
Organizacja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” przy PKP S.A. – co nieczęsto się zdarza – biorąc pod uwagę wartości, którymi kieruje się w swojej działalności – może tego pracodawcę polecić jako wiarygodnego, uczciwego oraz rzetelnego partnera. W Spółce PKP CARGO CONNECT Sp. z o.o. po wielu latach sporów udało się zawrzeć Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy. To było dużym sukcesem zarówno dla związku, jak i pracodawcy. Należy również zauważyć, iż ZUZP jest przestrzegany przez pracodawcę – dodaje Pani Przewodnicząca Miszczuk.

Wśród tegorocznych laureatów znalazło się 20 firm z całej Polski, reprezentujących różne branże.

– Znalezienie się w tak szacownym gronie 20 najlepszych spółek w Polsce pod względem stworzenia właściwych warunków pracy oraz prowadzących dialog ze stroną społeczną jest wielkim zaszczytem. Bardzo dziękujemy za docenienie naszej firmy jako pracodawcy przyjaznego pracownikom, tym bardziej, że nie wiedzieliśmy nawet, że nasza firma jest brana pod uwagę. W tak trudnych czasach współpraca ze stroną społeczną musi być na bardzo wysokim poziomie. My jako pracodawca jesteśmy otwarci na rozmowy, staramy się rozwiązywać problemy i nie uciekamy przed nimi. Certyfikat to nie tylko wyróżnienie, ale również zobowiązanie, dlatego mamy nadzieję, że za kolejne trzy lata ponownie uda się nam znaleźć na liście laureatów – mówi Ivan Ružbacký, prezes PKP CARGO CONNECT.

Czesław Warsewicz, prezes PKP CARGO S.A., wskazuje, iż wyróżnienie dla spółki z Grupy PKP CARGO nie jest dziełem przypadku. – Gratuluję PKP CARGO CONNECT tego zaszczytnego wyróżnienia. Działania spółki pokazują pewien standard, jaki obowiązuje w całej naszej organizacji. Pracownicy to najważniejsza część Grupy PKP CARGO, dlatego dbałość o warunki pracy jest na liście naszych najważniejszych priorytetów. Widać to było zwłaszcza w minionym, bardzo trudnym dla nas z powodu pandemii roku. Podjęliśmy szereg działań optymalizacyjnych, oszczędnościowych, ale staraliśmy się, aby w jak najmniejszym stopniu dotykały one pracowników. Potrafiliśmy także tak zorganizować naszą pracę, tak zadbać o bezpieczeństwo zdrowotne załogi, że odnotowaliśmy niewiele zakażeń koronawirusem – mówi Czesław Warsewicz. – Prowadzimy również stały dialog ze związkami zawodowymi i dzięki negocjacjom udaje się nam dochodzić do porozumienia nawet w najtrudniejszych sprawach – podkreśla Czesław Warsewicz.