Platforma zakupowa

PKP CARGO będzie rozwijać współpracę z portami

Nowa rola portów w zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego i gospodarczego kraju – to jeden z wiodących tematów zorganizowanego po raz pierwszy Kongresu Polskie Porty 2030. Dla PKP CARGO oznacza to perspektywę jeszcze szerszej i ściślejszej współpracy biznesowej z portami.

Przedstawiciele portów w Gdyni, Gdańsku, Szczecinie i Świnoujściu, reprezentanci największych terminali portowych, spedytorów oraz całej branży logistycznej działającej w otoczeniu polskich portów, a także liczne grono naukowców i ekspertów podczas dwudniowego spotkania w Sopocie (1-2 czerwca) debatowali również o efektywności terminali oraz infrastruktury portowej, a także o nowych wyzwaniach w łańcuchach dostaw, cyberbezpieczeństwie transportu oraz wpływie portów na gospodarkę miast i regionów.

Wśród prelegentów był Dariusz Seliga, Prezes Zarządu PKP CARGO S.A. Jednym z kluczowych aspektów poruszonych w trakcie debaty przez prezesa Dariusza Seligę było podniesienie efektywności działań biznesowych w samej spółce jak i poprawa jakości współpracy z kontrahentami, co w konsekwencji skutkowało dobrymi wynikami finansowymi i operacyjnymi. W ostatnim okresie dla PKP CARGO kluczowa była właśnie współpraca z portami, skąd pociągi spółki musiały odebrać duże ilości importowanego węgla. Prezes Seliga podkreślił, że sprawne rozwiezienie węgla w okresie zimowym z portów morskich w głąb kraju było możliwe pomimo trudności związanych z przepustowością linii i punktów ładunkowych.

Dyskusja panelistów w dalszej części koncentrowała się na „wąskich gardłach” w infrastrukturze zarówno liniowej, jak i terminalowej i możliwościach ich przezwyciężenia, a także nowych inwestycjach udrażniających korytarze transportowe. Jedną z nich, jak zaznaczył Dariusz Seliga, jest budowa terminalu kontenerowego w Zduńskiej Woli – Karsznicach. Terminal będzie obsługiwał potoki ładunków na korytarzach północ – południe oraz wschód – zachód, przy czym największy strumień kontenerów będzie dostarczany w ramach połączeń z portami.

Ponadto prezes Dariusz Seliga zwrócił uwagę na silną presję związaną z zieloną transformacją, a co za tym idzie z koniecznością m.in. przeprowadzenia w firmie analizy biznesowego wpływu czynników ESG (Środowisko, Społeczna Odpowiedzialność, Ład Korporacyjny) na przyszłą strategię Grupy PKP CARGO.