Platforma zakupowa

PKP CARGO będzie inwestować w rozwój na rynkach europejskich

PKP CARGO jest doskonałym przykładem rozwoju polskich firm za sprawą obecności w Unii Europejskiej, związanej z tym deregulacji oraz konkurencji poprawiającej efektywność przedsiębiorstw - powiedział Adam Purwin, Prezes Zarządu PKP CARGO, podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach. Jeden z głównych tematów tegorocznego EKG, czyli reindustrializacja, stał się jednocześnie punktem wyjścia do dyskusji na temat rewitalizacji kolei jako coraz bardziej konkurencyjnej gałęzi transportu towarowego.

Tematyka tegorocznej, szóstej już edycji Europejskiego Kongresu Gospodarczego, największego wydarzenia tego typu w Europie Centralnej, poświęcona była przede wszystkim dyskusji nad przyszłością Europy oraz rolą Polski na unijnym rynku. Premier RP, Donald Tusk, podczas wystąpienia otwierającego Kongres, podkreślił, że szczególnie inwestowanie w rozwój branży węglowej leży w interesie wszystkich, właśnie ze względu na zapewnienie niezależności energetycznej Polski w Europie. Ta informacja ma szczególne znaczenie w kontekście PKP CARGO, które jest liderem wśród przewoźników paliw stałych w Polsce.

Na Kongresie wiele uwagi poświęcone zostało, w ramach dedykowanych paneli dyskusyjnych, rozmowom na temat perspektyw rozwoju polskich firm na rynku europejskim. W panelu „Przemysł w Europie. Reindustrializacja – od wizji po strategię. Energia w Europie, energia na świecie” brali udział między innymi Jerzy Buzek, Premier RP w latach 1997-2001, Janusz Piechociński, Wicepremier i Minister Gospodarki, oraz Włodzimierz Karpiński, Minister Skarbu Państwa. Wejście Spółki na rynek europejski dało pozytywny impuls, dzięki któremu firma zmieniła się na lepsze. Skorzystali na tym najbardziej klienci za sprawą zdecydowanej poprawy jakości świadczonych usług – mówił podczas swojego wystąpienia Prezes Zarządu PKP CARGO, Adam Purwin.

Drugiego dnia imprezy organizowane dyskusje dotyczyły bardziej szczegółowych zagadnień. Panelem, który wzbudził bardzo duże zainteresowanie uczestników Kongresu, była dyskusja na temat przewozu towarów: „Transport. Rynek cargo – perspektywy i wyzwania”. Podczas panelu zaproszeni goście rozmawiali na temat zachodzących zmian na polskim rynku cargo oraz wiążących się z nimi ambicjami europejskimi, jak również na temat strategicznych celów polityki transportowej Unii Europejskiej.

W nadchodzących latach będziemy mieli do czynienia z renesansem kolei. W najbliższym czasie powinniśmy być świadkami konsolidacji na rynku przewozów kolejowych, w którą PKP CARGO może się zaangażować – mówił Adam Purwin podczas dyskusji. Jednak myślenie w kategoriach fuzji czy przejęć nie jest jedyną drogą rozwoju. Wartym rozpatrzenia scenariuszem jest również rozwój na rynkach zagranicznych drogą organiczną. Pierwsza z tych opcji to wykorzystanie okazji, druga – to nasz obowiązek.

W dyskusji na temat przyszłości polskiego rynku wziął również udział Jacek Neska, Członek Zarządu PKP CARGO ds. handlowych. Rozwój organiczny oraz pozyskiwanie kolejnych klientów w Europie to naturalny kierunek rozwoju dla PKP CARGO – powiedział Jacek Neska. Logistyka nie zna pojęcia granic, a fakt, że jesteśmy drugim, największym przewoźnikiem w Europie, zobowiązuje do wytyczania ambitnych celów. Podczas panelu tematem, który wzbudził najwięcej uwagi, były przewozy intermodalne. Jak zauważył Jacek Neska: transport intermodalny powinien i z pewnością stanie się w niedalekiej przyszłości największym beneficjentem rozwoju rynku kolejowego.

Drugi dzień Kongresu zakończył panel dyskusyjny „Logistyka w Europie”, w ramach którego dyskusja skupiała się na temacie perspektyw rozwoju transeuropejskiej sieci korytarzy transportowych oraz ich wpływu na branżę logistyczną. Odnosząc się do kwestii warunków niezbędnych dla dalszego rozwoju branży, Jacek Neska z PKP CARGO, zwrócił uwagę, jak duży potencjał logistyczny drzemie w Polsce, również ze względu na jej położenie geograficzne.

– Poza dogodnym położeniem naszego kraju, istotna jest również jego wielkość. Do tej pory brakowało nam infrastruktury, która pozwoliłaby wykorzystać ten potencjał, ale obecnie następuje widoczna zmiana – powiedział. Logistyka nie jest procesem samoistnym. Kołem napędowym w polskiej logistyce jest siła naszej gospodarki, która ma przed sobą bardzo dobre perspektywy. Dlatego też jestem spokojny o nasz rozwój – zakończył swoje wystąpienie.

Trzeciego dnia Kongresu przedstawiciele PKP CARGO wzięli udział w roli prelegentów w panelach: „Zarządzanie – firma 2020” o nowoczesnych metodach zarządzania i optymalizacji działalności przedsiębiorstw oraz „III Forum Współpracy Gospodarczej Unia Europejska-Chiny. Współpraca Polski i Chin”.

PKP CARGO było sponsorem głównym tegorocznej edycji Kongresu.