Platforma zakupowa

Pierwsze trzy nowoczesne lokomotywy Vectron przyjechały do Poznania

Pierwsze trzy z 15 nowych lokomotyw, którymi PKP CARGO będzie obsługiwać połączenia międzynarodowe, przyjechały w poniedziałek wieczorem do Poznania. Lokomotywy te będą przechodzić dalsze testy w Polsce, a do końca stycznia zostaną formalnie odebrane przez PKP CARGO. W tym samym czasie odbędą się szkolenia maszynistów, którzy poprowadzą te nowoczesne maszyny.

Zanim Vectrony dotarły do Poznania, z Monachium przyjechały do Frankfurtu nad Odrą. Stąd polscy maszyniści poprowadzili je do stolicy Wielkopolski. W trakcie przejazdu przeprowadzono jednocześnie pierwsze testy nowych pojazdów w Polsce.

Vectron w PKP CARGO jest oznaczony jako EU-46. Do Polski trafiły lokomotywy o numerach 501, 502 i 503. Kolejne testy tych maszyn zostaną przeprowadzone w lokomotywowni na poznańskim Franowie. W sumie do końca stycznia Vectrony będą poddane wielu czynnościom, po których nastąpią odbiory końcowe. Główne działania po stronie PKP CARGO skoncentrują się na szkoleniach personelu: maszynistów i osób odpowiedzialnych za analizę danych rejestrowanych na lokomotywie. Rozpoczną się także czynności związane z montażem systemów obserwacji szlaku oraz pozycjonowania lokomotyw za pomocą GPS.

– W najbliższych tygodniach będziemy szkolić maszynistów i wspólnie z przedstawicielami Siemensa przygotowywać lokomotywy do pracy dla PKP CARGO. W lutym trzy nowe lokomotywy ruszą w trasy  – mówi Wojciech Derda, Członek Zarządu PKP CARGO ds. Operacyjnych.

W Vectronach wprowadzono nową malaturę, która nawiązuje do ujednoliconej identyfikacji wizualnej całej grupy PKP CARGO. Bazowym kolorem jest szary, z białym logo i pojedynczymi czerwonymi elementami.

Kolejne trzy lokomotywy trafią do PKP CARGO w lutym. Ostatnie z 15 pojazdów (z homologacją na siedem krajów UE) zostaną dostarczone z końcem pierwszego półrocza 2017 roku.

Dotychczas PKP CARGO posiadało tylko jedną własną lokomotywę wielosystemową, a resztę dzierżawiło. Takie rozwiązanie umożliwiało szybkie i elastyczne reagowanie na zmieniające się warunki przewozowe oraz pozwoliło na zdobycie certyfikatów bezpieczeństwa za granicą (pozwolenia na samodzielne prowadzenie pociągów). Obecnie PKP CARGO ma ustabilizowany poziom wykorzystania lokomotyw wielosystemowych. W takich warunkach zakup jest najkorzystniejszą opcją, ponieważ umożliwia skuteczniejszą konkurencję cenową z zagranicznymi przewoźnikami.

PKP CARGO jest największym towarowym przewoźnikiem kolejowym w Polsce, z udziałem w rynku przekraczającym 56 proc. w ujęciu pracy przewozowej. Oprócz przewozów towarów koleją, Grupa PKP CARGO świadczy usługi spedycji oraz obsługi terminalowej i bocznic. Zajmuje się też naprawą i utrzymaniem taboru kolejowego.