Platforma zakupowa

Pierwsze nowoczesne Vectrony dla PKP CARGO pomyślnie przeszły testy fabryczne w Monachium

Pierwsze trzy z 15 nowych lokomotyw, którymi PKP CARGO będzie obsługiwać połączenia międzynarodowe, właśnie przeszły testy w Monachium. We wrześniu PKP CARGO podpisało umowę na zakup takich maszyn od Siemensa za łącznie 315 mln zł. Vectrony przetestowano zarówno w hali produkcyjnej, jak i na sieci trakcyjnej. W testach uczestniczyli komisarze odbioru z PKP CARGO. Pierwsze lokomotywy Siemensa trafią do spółki na początku przyszłego roku.

Testy nowych Vectronów przeprowadzono między 15 a 17 grudnia w Monachium. Lokomotywy przeszły szereg prób i testów stacjonarnych oraz dynamicznych. Sprawdzano wszystkie podzespoły i działanie pod wszystkimi systemami zasilania, montaż podzespołów oraz funkcjonowanie, a także dokumentację odbiorczą pojazdu, w tym świadectwa jakości, odpowiednie certyfikaty i protokoły fabryczne wystawione dla poszczególnych podzespołów.

Oprócz przeglądu wszystkich elementów przeprowadzono też jazdy testowe wszystkich lokomotyw. Sprawdzano między innymi działanie systemów sterowania pociągiem, przeprowadzono badania dróg hamowania, funkcjonowanie radia pociągowego. Wszystkie próby przebiegły pomyślnie i bez zakłóceń, a cały przegląd zakończył się podpisaniem protokołów odbiorów fabrycznych dla lokomotyw EU46 o numerach 501, 502 i 503. W styczniu lokomotywy przejadą do Polski, gdzie zostaną przeprowadzone odbiory końcowe.

– Inwestycje w nowoczesny tabor to jeden z kluczowych elementów strategii na lata 2016-2020, który pozwoli nam jeszcze szerzej wypłynąć na rynki zagraniczne. Zakup Vectronów od Siemensa to dotychczas nasza największa inwestycja na przestrzeni ostatnich lat oraz jeden z większych przetargów tego typu w tej części Europy. Lokomotywy wielosystemowe to nowoczesny tabor, dzięki któremu nasza oferta przewozów międzynarodowych dla klientów z Polski i zagranicy będzie jeszcze bardziej konkurencyjna – mówi Wojciech Derda, Członek Zarządu PKP CARGO ds. Operacyjnych.

W testowanych lokomotywach została wprowadzona nowa malatura, która nawiązuje do ujednoliconej identyfikacji wizualnej całej grupy PKP CARGO. Bazowym kolorem jest szary, z białym logo i pojedynczymi czerwonymi elementami.

– Testy Vectronów wypadły bardzo dobrze. Dzięki temu mamy pewność, że otrzymamy produkt najwyższej jakości. W styczniu pierwsze lokomotywy przyjadą do Polski – mówi Krzysztof Chwaja, Dyrektor Biura Taboru i Wsparcia Technicznego w PKP CARGO.

Pierwsze trzy z 15 nowych maszyn pojawią się w parku taborowym PKP CARGO już z końcem stycznia 2016 roku, a trzy kolejne miesiąc później. Ostatnie pojazdy (z homologacją na siedem krajów UE) zostaną dostarczone z końcem pierwszego półrocza 2017 roku.

Dotychczas PKP CARGO posiadało tylko jedną własną lokomotywę wielosystemową, a resztę dzierżawiło (leasing operacyjny). Takie rozwiązanie umożliwiało szybkie i elastyczne reagowanie na zmieniające się warunki przewozowe oraz pozwoliło na zdobycie certyfikatów bezpieczeństwa za granicą. Obecnie PKP CARGO ma ustabilizowany poziom wykorzystania lokomotyw wielosystemowych. W takich warunkach zakup jest najkorzystniejszą opcją, ponieważ umożliwia skuteczniejszą konkurencję cenową z zagranicznymi przewoźnikami.

PKP CARGO jest największym towarowym przewoźnikiem kolejowym w Polsce, z udziałem w rynku przekraczającym 56 proc. w ujęciu pracy przewozowej. Oprócz przewozów towarów koleją, Grupa PKP CARGO świadczy usługi spedycji oraz obsługi terminalowej i bocznic. Zajmuje się też naprawą i utrzymaniem taboru kolejowego.