Platforma zakupowa

Pan Krzysztof Mamiński na kolejne dwa miesiące p.o. Prezesa Zarządu PKP CARGO S.A.

Rada Nadzorcza PKP CARGO S.A. w dniu 25 stycznia 2018 roku podjęła uchwałę, zgodnie z którą postanowiła delegować Pana Krzysztofa Mamińskiego, Członka Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A., do czasowego, tj. od dnia 27 stycznia 2018 r. do dnia 26 marca 2018 r., wykonywania czynności Prezesa Zarządu Spółki oraz powierzyć mu pełnienie obowiązków Prezesa Zarządu PKP CARGO S.A.

Zgodnie z podjętą uchwałą Rady Nadzorczej Spółki skład Zarządu PKP CARGO S.A. będzie przedstawiał się następująco: Pan Krzysztof Mamiński – p.o. Prezesa Zarządu, Pan Grzegorz Fingas – Członek Zarządu ds. Handlowych, Pan Witold Bawor – Członek Zarządu ds. Operacyjnych i Pan Zenon Kozendra – Członek Zarządu Przedstawiciel Pracowników.