Platforma zakupowa

Otwarta droga do przejęcia AWT przez PKP CARGO

PKP CARGO uzyskało zgodę czeskiego urzędu antymonopolowego na przejęcie 80 proc. udziałów w Advanced World Transport. Tym samym spełniony został ostatni warunek niezbędny do sfinalizowania umowy, dzięki której AWT, drugi co do wielkości kolejowy przewoźnik towarowy w Czechach, działający w rejonie Europy Środkowej i Południowej stanie się częścią PKP CARGO. Zamknięcie transakcji o wartości 103,2 mln euro nastąpi w najbliższych tygodniach, po podpisaniu stosownej umowy między stronami oraz zapłacie uzgodnionej ceny przez PKP CARGO.

Wcześniej PKP CARGO otrzymało już zgody na przejęcie od organów antymonopolowych w Polsce,  Niemczech i Słowacji. Uzyskanie zgody czeskiego urzędu było tym samym ostatnim warunkiem zawieszającym finalizację transakcji.

Nabycie większościowego pakietu udziałów jednego z największych prywatnych przewoźników w Europie wzmocni strategiczną pozycję PKP CARGO w regionie, w szczególności zwiększy potencjał obsługi korytarza transportowego północ-południe.

Po zamknięciu transakcji PKP CARGO uzyska skokowy wzrost udziału w rynku czeskim. To dziewiąty pod względem wielkości rynek kolejowych przewozów towarowych w Europie. Krzyżują się tam główne szlaki transportowe kontynentu. Silniejsza obecność PKP CARGO na tym rynku oznacza możliwość pozyskania nowych klientów i gwarantuje lepszą obsługę prowadzonych już przewozów do Czech i dalej na południe Europy.

Sprzedającymi 80 proc. udziałów w AWT są Pan Zdenek Bakala oraz należący do niego fundusz The Bakala Trust. Pozostałe 20 proc. udziałów w akcjonariacie AWT posiada czeska spółka Minezit SE, z którą PKP CARGO podpisało umowę szczegółowo regulującą wzajemne relacje wspólników (shareholders agreement). Umowa z grudnia 2014 roku reguluje również harmonogram ewentualnego nabycia przez PKP  CARGO pozostałych udziałów w AWT.

O AWT

Grupa AWT jest jednym z największych prywatnych kolejowych przewoźników towarowych w Europie i drugim pod względem wielkości przewoźnikiem w Czechach, z blisko 10-procentowym udziałem w rynku w 2013 roku pod względem pracy przewozowej. W 2013 roku Grupa AWT przewiozła 12 mln ton towarów, zrealizowała pracę przewozową na poziomie 1,54 mld tkm i wypracowała 282 mln euro przychodu.

Grupa AWT świadczy usługi na terenie Czech, Słowacji, Słowenii, Węgier, Niemiec, Rumunii, Bułgarii, Polski oraz Chorwacji. Zatrudniając ok. 2,1 tys. pracowników, Grupa AWT obsługuje kompleksowo duże zakłady przemysłowe w Europie Środkowej i Wschodniej. Specjalizuje się w przewozach towarów ciężkich i masowych, w tym węgla, stali oraz części samochodowych.

Grupa AWT zarządza rozległym taborem kolejowym, obejmującym ok. 160 lokomotyw i ponad 5 tys. wagonów (w tym ponad 65 proc. własnych).

AWT posiada zdywersyfikowany portfel usług – oprócz wykonywania przewozów towarowych jest także operatorem 60 bocznic kolejowych w Czechach, posiada spółkę świadczącą usługi taborowe (serwis i wynajem wagonów), a także spółkę wyspecjalizowaną w pracach budowlanych, rekultywacji i gospodarce odpadami.