Platforma zakupowa

Oświadczenie Zarządu PKP CARGO S.A. w sprawie podwyżek

W niektórych mediach opisujących sytuację w PKP CARGO S.A. pojawiły się informacje i opinie wskazujące, że Zarząd Spółki zerwał rozmowy ze Związkami Zawodowymi na temat wypłaty pracownikom PKP CARGO dodatkowej gratyfikacji.

W związku z tym pragniemy oświadczyć, że Zarząd, oprócz wdrożenia podwyżki wynagrodzeń od 1 stycznia 2024 r., dodatkowo zaproponował wypłatę gratyfikacji w wysokości 750 zł, w trzech równych ratach po 250 zł,  pod warunkiem, że zakończy to spór zbiorowy, a wszystkie strony ZUZP podpiszą stosowne porozumienie, którego projekt został przedłożony Stronie Związkowej.

Jednocześnie oświadczamy, że Zarząd jest w każdej chwili gotowy do podjęcia rozmów ze Stroną Społeczną, mając na uwadze zarówno oczekiwania Pracowników, jaki również interes Spółki.

Zarząd PKP CARGO S.A.