Platforma zakupowa

Oświadczenie spółki PKP CARGO w sprawie nieprawdziwych informacji rozpowszechnianych przez przedstawicieli związków zawodowych Wschodniego Zakładu Spółki PKP CARGO w Lublinie

Zarząd spółki PKP CARGO stanowczo zaprzecza informacjom rozpowszechnianym przez związki zawodowe Wschodniego Zakładu Spółki PKP CARGO w Lublinie. Nie są prawdziwe informacje o planach zwolnienia 40% załogi tego Zakładu oraz podawana przez związki liczba 650 osób, które rzekomo miałyby zostać zwolnione.

W dniu 3 lipca br. zarząd poinformował o zamiarze przeprowadzenia zwolnień grupowych. Obecnie trwają w tej sprawie konsultacje ze stroną społeczną, tj. przedstawicielami pracowników w Zakładach spółki w całej Polsce.

Zarząd stanowczo zaprzecza także, że zwolnienia grupowe w większości mają objąć pracowników operacyjnych, odpowiedzialnych za przygotowanie i prowadzenie pociągów. Choć – j.w. – trwają konsultacje ze stroną społeczną już dziś zarząd może potwierdzić, że redukcje zatrudnienia w grupie pracowników operacyjnych we Wschodnim Zakładzie Spółki PKP CARGO w Lublinie (rewidenci, manewrowi, ustawiacze i maszyniści) nie przekroczą kilku procent.

Prowadzone przez zarząd spółki PKP CARGO (od 26 kwietnia br.) prace naprawcze mają na celu kontynuowanie działalności operacyjnej oraz przywrócenie konkurencyjności.

Rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji jakoby działania naprawcze miały prowadzić do likwidacji spółki czy zaprzestania realizowania przez nią pracy przewozowej jest działaniem na szkodę spółki PKP CARGO. Szczególnie w świetle trwającego przetargu na usługi przewozu transportem kolejowym węgla energetycznego z Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. dla Enea Wytwarzanie sp. z o.o.