Platforma zakupowa

Oświadczenie PKP CARGO

Oświadczenie Spółki PKP CARGO w sprawie nieprawdziwych informacji w sprawie przyszłości Wschodniego Zakładu Spółki PKP CARGO w Lublinie

Zarząd Spółki PKP CARGO stanowczo zaprzecza informacjom, które pojawiają się w przestrzeni publicznej dot. Wschodniego Zakładu Spółki PKP CARGO w Lublinie. Nie są prawdziwe informacje o wycofaniu się ze zwolnień w lubelskim zakładzie, nieprawdziwa jest też informacja, że we Wschodnim Zakładzie PKP CARGO w Lublinie pracę straci kilka procent załogi. Obecnie trwają konsultacje ze Związkami Zawodowymi dot. zamiaru przeprowadzenia zwolnień grupowych w PKP CARGO, szczegółowe informacje związane z liczbą objętych nimi pracowników zostaną podane po zakończeniu tego procesu.