Platforma zakupowa

806.22 – import, eksport i tranzyt przez wszystkie p/g