Platforma zakupowa

718.24 Czechy (54) – stacja Sokonice-Telnice.