Platforma zakupowa

665.20 import,eksport i tranzyt przez wszystkie p/g