Platforma zakupowa

587.22 trasa pomiędzy stacjami Novi Sad-Subotica