Platforma zakupowa

511.06 wpw ,których płatnikiem jest Firma ,, TINKS I”