Platforma zakupowa

482.12 wag kryte i platformy kierowane do Państw WNP….