Platforma zakupowa

461.07 wszystkie stacje oraz tranzyt przez Bułgarię z państw spoza UE ,